W związku z organizacją w Katowicach XI sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) Koleje Śląskie Sp. z o.o. przy współpracy z Województwem Śląskiem i Województwem Małopolskim umożliwi uczestnikom, organizatorom oraz wolontariuszom tego wydarzenia w okresie od 23 czerwca do 3 lipca 2022 r. możliwość bezpłatnych przejazdów w pociągach Kolei Śląskich w dowolnej relacji na odcinku Katowice – Kraków Główny – Katowice.

Bezpłatne przejazdy w pociągach KŚ odbywać się będą na podstawie identyfikatorów potwierdzających uczestnictwo w WUF11 lub opieczętowanego dokumentu, jeśli uczestnik pochodzi z listy Krajów Najsłabiej Rozwiniętych.

 

Due to the organization of the 11th session of the World City Forum (WUF11) Koleje Śląskie Sp. z o.o. in cooperation with the Śląskie Voivodeship and the Małopolskie Voivodeship, it will enable the participants, organizers and volunteers of this event in the period from June 23 to July 3, 2022 to travel free of charge on Koleje Śląskie trains on any route on the section Katowice – Kraków Główny – Katowice.

Free travel on KŚ trains will be based on identifiers confirming participation in WUF11 or a stamped document, if the participant comes from the list of the least developed countries.