×

Skomunikowanie pociągów (połączeń) to umożliwienie podróżnym kontynuowania przejazdu innym pociągiem po przesiadce.

W przypadku opóźnień pociągów, po zgłoszeniu przez pasażera obsłudze pociągu chęci przesiadki do innego pociągu, Koleje Śląskie każdorazowo będą analizować zasadność i możliwość skomunikowania połączeń, tj. umożliwienia podróżnym przejścia z jednego pociągu do drugiego.