×

Polityka bezpieczeństwa oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem

Certyfikaty bezpieczeństwa część A i B

5 stycznia br. Koleje Śląskie z sukcesem zakończyły czteromiesięczny proces recertyfikacji (przedłużenia ważności certyfikatu bezpieczeństwa cz. A i cz. B), otrzymując:

Uzyskanie przedłużenia ważności certyfikatów bezpieczeństwa stanowi potwierdzenie, iż Spółka Koleje Śląskie posiada odpowiednie regulacje wewnętrzne i wdrożone procedury, które zapewniają bezpieczne prowadzenie działalności przewozowej pasażerskiego przewoźnika kolejowego.