×

Koleje Śląskie Sp. z o.o. świadczy swoje usługi w oparciu o misję „Satysfakcja Klienta”. Dobro naszych Klientów i ich bezpieczeństwo są dla nas najwyższymi wartościami.

Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów, poprawić komfort podróży i podnieść jakość usług, Koleje Śląskie Sp. z o.o. w swojej strategii do 2020 roku zakłada m.in.:

  1. Modyfikację taryfy i wprowadzenie do sprzedaży nowych ofert.
  2. Rozwijanie mobilnych kanałów sprzedaży biletów.
  3. Współpracę z pozostałymi operatorami transportu publicznego w regionie, nastawioną na synchronizację rozkładów jazdy i wspólny bilet.
  4. Poprawę oferty przewozowej.
  5. Udział w projektach typu np. Park&Ride, mających na celu wzrost znaczenia transportu kolejowego.
  6. Unowocześnienie parku taborowego.
  7. Przygotowanie zaplecza technicznego wraz z myjnią pojazdów trakcyjnych.
  8. Modernizację pojazdów w zakresie Systemów Informacji Pasażerskiej.
  9. Przystąpienie do Śląskiej Karty Usług Publicznych.
  10. Poprawę komunikacji z Klientami i większe zaangażowanie w życie społeczne.

Wierzymy, że podjęte na wielu płaszczyznach działania znacząco poprawią jakość naszych usług, a ich wyrazem będzie wzrost zadowolenia naszych Klientów z podróży pociągami Kolei Śląskich.

 Misja spółki Koleje Śląskie