×

Przypominamy o naszej ofercie biletów sieciowych

Koleje Śląskie oferują możliwość przejazdów na podstawie biletów sieciowych imiennych lub bezimiennych (na okaziciela).

Bilety sieciowe to bilety, które uprawnią do nieograniczonej liczby przejazdów w dowolnej relacji pociągami uruchamianymi przez Koleje Śląskie w terminie ważności biletu.

Silesia 24 (bilet ważny 24 godziny od godziny wskazanej przy zakupie biletu) to doskonała oferta dla osób, które planują w ciągu doby odbywać większą liczbę przejazdów w różnych relacjach pociągami KŚ.

EuroSilesia 24 (bilet ważny 24 godziny od godziny wskazanej przy zakupie biletu) to doskonała oferta dla osób, które planują w ciągu doby odbywać większą liczbę przejazdów w różnych relacjach pociągami KŚ. EuroSilesia 24 pozwala również na podróżowanie po kraju morawsko-śląskim w Czechach.

Bilety imienne/bezimienne miesięczne to doskonała oferta dla osób systematycznie odbywających przejazdy pociągami KŚ. Bilety odcinkowe miesięczne ograniczają możliwość przejazdu do jednej trasy, wskazanej na bilecie. Dzięki biletom sieciowym nie musisz się już zastanawiać czy masz bilet na właściwą trasę. Przykładowo: od poniedziałku do piątku można dojeżdżać do szkoły lub pracy (w relacji np. Zawiercie – Katowice), w sobotę na zakupy do Częstochowy, a w weekendy na wycieczkę w Beskidy – te i inne pomysły na spędzanie czasu i poznawanie uroków Śląska nie będą wiązały się z dodatkowymi kosztami! Bilety w ofercie wystawia się według taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi, których stosowanie nie ogranicza się do ściśle określonych relacji przejazdu.

Bilety można nabyć:

  • w kasach biletowych KŚ,
  • w Centrum Obsługi Pasażera KŚ,
  • u drużyny konduktorskiej w pociągach KŚ,
  • w systemie internetowej sprzedaży:
  • e-KŚ (z wyłączeniem: EuroSilesia 24, sieciowego bezimiennego miesięcznego),
  • e-podróżnik (z wyłączeniem: Silesia 24, EuroSilesia 24, sieciowego bezimiennego miesięcznego i sieciowego imiennego miesięcznego),
  • SkyCash (z wyłączeniem: EuroSilesia 24),
  • mPay (z wyłączeniem: Silesia 24, EuroSilesia 24, sieciowego bezimiennego miesięcznego i sieciowego imiennego miesięcznego)
  • Bilkom (z wyłączeniem biletów okresowych i sieciowych),
  • KOLEO (z wyłączeniem: EuroSilesia 24, sieciowego bezimiennego miesięcznego).

Ceny najpopularniejszych rodzajów biletów sieciowych:

Rodzaj biletu Według taryfy Ceny biletów
Cena PTU Cena
brutto netto
w złotych
Sieciowy imienny miesięczny N 440,90 32,66 408,24
33% 295,40 21,88 273,52
37% 277,77 20,58 257,19
49% 224,86 16,66 208,20
51% 216,04 16,00 200,04
93% 30,86 2,29 28,57
Sieciowy bezimienny miesięczny N 577,00 42,78 534,72
Silesia 24 N 38,00 2,81 35,19
EuroSilesia 24 N 42,00 3,11 38,89

Stan na 11 grudnia 2022 r.