×

UWAGA! Od 22 czerwca 2024 r. w pociągach Kolei Śląskich sp. z o.o. zostanie uruchomiony system limitowania miejsc na przewóz rowerów.

Przedsprzedaż biletów objętych systemem limitowania miejsc rozpoczyna się 9 czerwca 2024 r.

Cena za przewóz roweru w pociągach Kolei Śląskich wynosi:

  • bilet jednorazowy – 8,40 zł,
  • bilet sieciowy miesięczny na przewóz roweru – 84,90 zł.

W pociągach Kolei Śląskich możliwy będzie przewóz wyłącznie takiej liczby rowerów, na jaką pozwala pojemność taboru obsługującego dane połączenie i określona w nim liczba miejsc wyznaczonych do przewozu rowerów.

Jeżeli przewóz będzie odbywał się na kilku łączących się odcinkach pociągami Kolei Śląskich (połączenie z przesiadką), bilet wydaje się wyłącznie pod warunkiem dostępności miejsca na przewóz roweru na każdym z odcinków.

W przypadku zmiany taboru dedykowanego do obsługi danego połączenia, która skutkuje zmniejszeniem się dostępności miejsc rowerowych, podróżnemu – mimo posiadanej rezerwacji miejsca – drużyna konduktorska może odmówić przewozu. W tym przypadku podróżny powinien otrzymać odpowiednie poświadczenie, stanowiące podstawę do otrzymania zwrotu należności za bilet.

Bilety sieciowe miesięczne na przewóz roweru

Każdorazowo posiadacz biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru zobowiązany jest zgłosić się do drużyny konduktorskiej i zarejestrować swój przejazd z rowerem, czego potwierdzeniem jest pobranie wydruku Potwierdzenia rejestracji przewozu roweru.

Posiadanie biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru nie gwarantuje podróżnemu miejsca do przewozu roweru w pociągu. Drużyna konduktorska decyduje o liczbie przewożonych rowerów w pociągu w danej relacji. W przypadku braku dostępnych miejsc do przewozu roweru drużyna konduktorska może odmówić przewozu roweru mimo posiadanego biletu na jego przewóz.

Podróżny z rowerem nie posiadający biletu na przewóz zobowiązany jest przed wejściem do pociągu zgłosić się do drużyny konduktorskiej. Od osób podróżujących z rowerem pobierana jest opłata za wydanie biletu w pociągu wyłącznie wówczas, gdy przejazd rozpoczyna się wtedy, gdy punkt odprawy jest czynny lub na stacji/przystanku znajduje się biletomat, w którym można zakupić bilet płacąc gotówką.

PAMIĘTAJ! Podróżując z rowerem należy zgłosić się do drużyny konduktorskiej, a ta, biorąc pod uwagę komfort i bezpieczeństwo będzie weryfikowała możliwości przewozu rowerów mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa i porządku w przewozie.

Podróżni posiadający bilety okresowe oraz  jednorazowe na przewóz roweru  wydane na innego przewoźnika, honorowane w pociągach KŚ, zobowiązani są zgłosić się do drużyny konduktorskiej w celu uzyskania zgody na przewóz roweru oraz pobrania „Potwierdzenia rejestracji przewozu roweru”.  Zasada dotyczy również biletów wydanych w ramach oferty Wspólny Bilet.


Na podstawie Ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1575) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymały ulgę w  wysokości 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych na podstawie biletów jednorazowych (obowiązuje aktualnie) lub miesięcznych imiennych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2023 roku.