×

Na podstawie Ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1575) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymały ulgę w  wysokości 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych na podstawie biletów jednorazowych (obowiązuje aktualnie) lub miesięcznych imiennych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2023 roku.