×

 

09.04.2024 – Koleje Śląskie sp. z o.o. niniejszym przedstawiają roczne Sprawozdanie finansowe spółki za 2023 r. wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego.


28.12.2023 – Koleje Śląskie sp. z o.o. publikują informację dotyczącą prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych na 31.12.2024 r.


27.12.2023 – Koleje Śląskie Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 58 publikuje informację o realizacji strategii podatkowej za 2022 r.


25.10.2023 – Koleje Śląskie sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za 2022 r.


13.07.2023 – Niniejszym Koleje Śląskie spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 58 publikują ogłoszenie w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. za 2023 r. i 2024 r.


28.12.2022 – Koleje Śląskie Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 58 publikuje informację o realizacji strategii podatkowej za 2021 r.


30.09.2022 – Koleje Śląskie sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za 2021 r.


31.05.2022 – Ogłoszenie Rady Nadzorczej spółki Koleje Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw technicznych w spółce Koleje Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


29.12.2021 – Koleje Śląskie Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 58 publikuje informację o realizacji strategii podatkowej za 2020 r.


04.11.2021 – Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2020.


09.07.2021 – Niniejszym Koleje Śląskie Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 58 publikują ogłoszenie w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. za 2021 r. i 2022 r.


13.05.2020 – Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2019.


06.02.2020 – Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2018.


15.07.2019 – Niniejszym Koleje Śląskie Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 58 publikuje ogłoszenie w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. za 2019r. i 2020r.


07.06.2019 – Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


07.06.2019 – Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych w Spółce Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


7.12.2018 – Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2016.


3.10.2018 – Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2017.


24.07.2017 – Niniejszym Koleje Śląskie Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 58 publikuje ogłoszenie w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. za 2017 r. i 2018 r.


6.04.2017 – Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych w Spółce Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:


17.11.2016  Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za 2015 r.


11.07.2016 – Niniejszym Koleje Śląskie Spółka z o.o z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7 publikuje ogłoszenie w przedmiocie przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. za 2016r.


14.01.2016 – 5 stycznia br. Koleje Śląskie z sukcesem zakończyły czteromiesięczny proces recertyfikacji (przedłużenia ważności certyfikatu bezpieczeństwa cz. A i cz. B), otrzymując:

Uzyskanie przedłużenia ważności certyfikatów bezpieczeństwa stanowi potwierdzenie, iż Spółka Koleje Śląskie posiada odpowiednie regulacje wewnętrzne i wdrożone procedury, które zapewniają bezpieczne prowadzenie działalności przewozowej pasażerskiego przewoźnika kolejowego.


23.10.2015 – Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje „Sprawozdanie z realizacji norm jakości za rok 2014”


21.08.2015 – Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje Procedurę P-20 „Procedura wydawania Świadectwa Maszynisty w Spółce Koleje Śląskie” wchodzącej w skład Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wer.1.3.5. ustanowionego w KSL.


25.03.2015 – Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. wdrożyła System Zarządzania Jakością.


04.07.2014 – Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2013.


29.08.2013 – Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2012.