×

30.12.2020 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/39/2020.”


29.12.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Najem mat wejściowych wraz z ich serwisem na potrzeby obiektów w obrębie siedziby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”  KS/FFZM/WNZ-000300/2020


22.12.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa naklejek na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”– KS/FFZM/WNZ-000299/2020


21.12.2020 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Dostawa akumulatorów guzikowych CR 2032 oraz ładowarek mikroprocesorowych do akumulatorów guzikowych ”, o numerze: KS/FFZM/WNZ-000284/2020


15.12.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawy naklejek dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000299/2020.


15.12.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Najem mat wejściowych wraz z ich serwisem na potrzeby obiektów w obrębie siedziby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”: KS/FFZM/WNZ-000300/2020


11.12.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa akumulatorów guzikowych CR 2032 oraz ładowarek mikroprocesorowych do akumulatorów guzikowych: KS/FFZM/WNZ-000284/2020


11.12.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa naklejek na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/FFZM/WNZ-000299/2020


24.11.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy obuwia oraz odzieży roboczej na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”– KS/FZ/WNZ-000281/2020


12.11.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy obuwia oraz odzieży roboczej na potrzeby Spółki Koleje Śląskie ” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000281/2020.


10.11.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Sukcesywne dostawy obuwia oraz odzieży roboczej na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000281/2020


06.11.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”– KS/FZ/WNZ-000265/2020


03.11.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego przygotowanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy lub roboty budowlane w Koleje Śląski Sp. z o.o pod nazwą: „Dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/21/2020.”


22.10.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”  – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000265/2020


09.10.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „„Wykonanie kompletnej kanalizacji tłocznej zachodniej części nieruchomości wraz z przykanalikami kompresorowni i posterunku 14, w obrębie zaplecza utrzymaniu taboru Spółki Koleje Śląskie w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58”– KS/FZ/WNZ-000257/2020


02.10.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.:
„Wykonanie kompletnej kanalizacji tłocznej zachodniej części nieruchomości wraz z przykanalikami kompresorowni i posterunku 14, w obrębie zaplecza utrzymaniu taboru Spółki Koleje Śląskie w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58.”
– numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000257/2020.


29.09.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie kompletnej kanalizacji tłocznej zachodniej części nieruchomości wraz z przykanalikami kompresorowni i posterunku 14, w obrębie zaplecza utrzymania taboru Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. .- numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000257/2020


18.09.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawy ekogroszku dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. ” – KS/FZ/WNZ-000249/2020


09.09.2020 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NO/3/2020.


08.09.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego przygotowanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy lub roboty budowlane w Koleje Śląski Sp. z o.o pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/25/2020.”


04.09.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawy ekogroszku dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000249/2020.


02.09.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Dostawy ekogroszku na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.- numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000249/2020


01.09.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy papieru termicznego na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. ” – KS/FZ/WNZ-000242/2020


27.08.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego przygotowanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy lub roboty budowlane w Koleje Śląski Sp. z o.o pod nazwą: „Dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/21/2020.”


21.08.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pn.: „Dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/21/2020.”


17.08.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy papieru termicznego na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.- numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000242/2020


07.08.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe przygotowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o. pod nazwą: „Dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/21/2020.”


07.08.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe przygotowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o. pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/25/2020.”


05.08.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – KS/FZ/WNZ-000237/2020.


28.07.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z.o.o” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000237/2020.


21.07.2020 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Odbiór i utylizacja preparatu Power Cleaner DB z terenu zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. przy ulicy Raciborskiej 58 w Katowicach” o numerze: WNZ-000222/2020


21.07.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”  – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000237/2020


07.07.2020 INFORMACJA W ZAKRESIE OTWARCIA OFERT
Zamawiający Koleje Śląskie Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-074), ul. Raciborska 58, na podstawie pkt. 14.4 Sekcji XIV SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania na 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołach trakcyjnych EN57AKŚ i na jednym elektrycznym zespole trakcyjnym EN71AKŚ wraz z wykonaniem wskazanych prac dodatkowych, sygnatura sprawy: KS/ZP/10/2020 niniejszym wskazuje, iż otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w formie transmisji online.


06.07.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Odbiór i utylizacja preparatu Power Cleaner DB z terenu zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. przy ulicy Raciborskiej 58 w Katowicach- numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000222/2020


29.06.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa okładzin hamulcowych FRENDO dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o KS/ZP/16/2020.”


22.06.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje unieważnienie Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych z terenu zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000199/2020.


INFORMACJA W ZAKRESIE OTWARCIA OFERT

18.06.2020 – Pełnomocnik Zamawiającego, Koleje Śląskie Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-074),
ul. Raciborska 58, na podstawie pkt. 14.3 Sekcji XIV SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt Polska serii EN75 o numerach 001, 002, 003 i 004 wraz z dostosowaniem systemów elektronicznych do obowiązujących standardów, sygnatura sprawy: KS/ZP/18/2020 niniejszym wskazuje, iż otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w formie transmisji online.
Link do transmisji: https://zoom.us/j/95353945771


10.06.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści oraz zmianę załączników Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych z terenu zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000199/2020.
Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.


02.06.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści oraz zmianę załączników Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych z terenu zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000199/2020.
Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.


21.05.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje postępowanie prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., pod nazwą: „Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych z terenu zaplecza Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/FZ/WNZ-000199/2020”


19.05.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje postępowanie prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., pod nazwą: „Dostawa okładzin hamulcowych FRENDO dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/ZP/16/2020”


28.04.2020 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NO/2/2020.


09.04.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje unieważnienie postępowania prowadzonego pod nazwą: „Dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/14/2020”


02.04.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje postępowanie prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., pod nazwą: „Dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/14/2020”


26.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: Sukcesywne dostawy wody źródlanej dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – o numerze: WNZ-000196/2020


25.03.2020 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Demontaż i likwidacja nagrzewnic gazowych w obrębie hali EZT bazy Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.” o numerze: WNZ-000206/2020


23.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. ” – KS/FZ/WNZ-000200/2020


23.03.2020 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Dostarczenie do siedziby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. 60 sztuk bezprzewodowych czajników elektrycznych”, o numerze: WNZ-000204/2020


23.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa wstawek hamulcowych DO380 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o KS/ZP/9/2020.”


13.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Demontaż i likwidacja nagrzewnic gazowych w obrębie hali EZT bazy Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58.” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000206/2020


13.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje unieważnienie postępowania prowadzonego pod nazwą: „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wydłużenia hali przeglądów bazy spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. KS/ZP/1/2020”


10.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zmiany treści oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa wstawek hamulcowych DO380 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o KS/ZP/9/2020.”


09.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Demontaż i likwidacja nagrzewnic gazowych w obrębie hali EZT bazy Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000206/2020


09.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Dostarczenie do siedziby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o 60 sztuk bezprzewodowych czajników elektrycznych.” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000204/2020


06.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy wody źródlanej dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000196/2020.


06.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000200/2020.


06.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wydłużenia hali przeglądów bazy spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego KS/ZP/1/2020.”


06.03.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa wstawek hamulcowych DO380 dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/ZP/9/2020.”


28.02.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., pn.: „Świadczenie usług regeneracji łożysk TBU BT2-8533 C/VR5702 SKF dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/ZP/4/2020.”


14.02.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Świadczenie usług regeneracji łożysk TBU BT2-8533 C/VR5702 SKF dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/ZP/4/2020.”


14.02.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa bonów żywnościowych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/ZP/6/2020.”


12.02.2020 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NO/1/2020.


10.02.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy mydła toaletowego i pasty BHP dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”


30.01.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa rękawic ochronnych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – KS/FZ/WNZ-000162/2019/2


30.01.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa bonów żywnościowych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/ZP/6/2020.”


28.01.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa tablic informacyjnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – KS/FZ/WNZ-000179/2020.


28.01.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy mydła toaletowego i pasty BHP dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000190/2020.


21.01.2020 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/38/2019.”


17.01.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje doprecyzowanie treści Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rękawic ochronnych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000162/2020/2


14.01.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rękawic ochronnych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000162/2019/2


10.01.2020 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne Wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/38/2019.”


07.01.2020 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „ Dostawa tablic informacyjnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”- numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000179/2020.