×

Przejazdy przygraniczne w pociągach KŚ i ČD

Bilety z opłatą zryczałtowaną na przejazdy w relacjach: Chałupki – Bohumin oraz Cieszyn – Český Těšin (Czeski Cieszyn). Cena biletu przy zakupie w kasie i u personelu pokładowego KŚ : 2 zł – dorośli, dzieci w wieku 6-18 lat – 0,75 zł, uprawnieni do ulgi na obszarze ČD studenci do 26 roku życia i osoby powyżej 65 roku życia – 1,25 zł. Dzieci do lat 6 bezpłatnie.

Bilet na przejazd w jedną stronę ważny jest do godz. 6:00 dnia następnego po dniu jego ważności, natomiast bilet na przejazd tam i z powrotem ważny jest do godz. 24:00 dnia następnego po dniu oznaczonym na bilecie jako pierwszy dzień jego ważności.

Podróżni, którzy zakupili bilet sieciowy dobowy imienny KŚ lub bilet z oferty SilesiaWeekend ze stacją docelową lub początkową Chałupki lub Cieszyn mogą na ich podstawie odbyć przejazd w 2. klasie pociągów Kolei Czeskich do dowolnej stacji na terenie kraju morawsko-śląskiego. Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce Tanie podróżowanie do Czech.

 

Wspólny Bilet Samorządowy

Jest to bilet imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy uruchamianych przez Koleje Śląskie, Warszawską Kolej Dojazdową, Koleje Małopolskie, Arriva RP, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie, Łódzką Kolej Aglomeracyjną i Koleje Mazowieckie.

Wspólny Bilet Samorządowy nie uprawnia do przejazdów w pociągach:

  1. komercyjnych KM – Słoneczny,
  2. ŁKA – ŁKA Sprinter,
  3. komercyjnych Arriva,
  4. “KD-Specjal” i “Pociąg do Kultury”,
  5. KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko,
  6. komercyjnych KŚ oraz na odcinku Chałupki – Bohumin.

 

Wspólny Bilet

Wspólny Bilet to oferta umożliwiająca podróżowanie pociągami kilku przewoźników na podstawie jednego biletu zakupionego w kasie przed podróżą. Daje on korzystniejszą cenę niż bilety kupowane oddzielnie, dzięki zastosowaniu tzw. taryfy degresywnej – dla podróżnych oznacza to, że cena każdego kilometra zmniejsza się wraz z długością podróży.

 

Śląski Bilet miesięczny

Dla osób korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM Katowice) – autobus, tramwaj, trolejbus oraz pociągów Kolei Śląskich (KŚ).

 

Bilet Pomarańczowy

Dla osób korzystających z komunikacji miejskiej regularnymi liniami zwykłymi (z wyjątkiem linii przyspieszonych i dodatkowych) organizowanymi przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach (ZTM Katowice) na terenie miasta Tychy oraz pociągów KŚ na odcinku Tychy Lodowisko – Katowice Szopienice Płd. Bilety jednorazowe w cenie 5,00 zł (wg taryfy normalnej), ważne 90 min oraz bilety miesięczne w cenie 130,00 zł (wg taryfy normalnej).

 

METROBILET MIESIĘCZNY

Bilet miesięczny pozwalający na nieograniczoną liczbę przejazdów Kolejami Śląskimi na wybranym odcinku oraz korzystanie ze wszystkich połączeń komunikacji miejskiej uruchamianej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Bilet jest dostępny w wersji normalnej oraz ulgowej dla studentów do 26. roku życia. Do wybrania jest kilka stref, które może obejmować bilet, dostępna jest również wersja obejmująca wszystkie połączenia w obrębie Metropolii. Bilet jest kodowany na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Bilet dostępny w sieci sprzedaży ZTM – w ponad 800 punktach sprzedaży, 123 biletomatach, 42 Punktach Obsługi Klienta, 10 Punktach Obsługi Pasażera oraz w Internecie.

 

EKO BILET i METROBILET 6 h P/T/A

Wspólna oferta Kolei Śląskich i Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM Katowice) uprawniająca do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi organizowanymi przez ZTM Katowice oraz pociągami uruchamianymi przez KŚ. Bilet jest dostępny w kilku wersjach czasowych, tj.: EKO BILET P/T/A 6-godzinny, 12-godzinny i 24 godzinny oraz METROBILET 6h P/T/A 6 godzinny ważny na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nie stosuje się ulg ustawowych.

Ważność biletu jest liczona daty wskazanej przez nabywcę podczas zakupu biletu. Można go zakupić poprzez terminal mobilny u obsługi w pociągu, w aplikacji SkyCash oraz z wyprzedzeniem 7 dni przed datą planowanej podróży w kasach Kolei Śląskich i tzw. Punktach na mieście.

W związku z kursowaniem od 1 lipca 2019 r. pociągu ORNAK relacji Katowice – Zakopane – Katowice zmienioną trasą przez Wadowice, EKO BILETY 6, 12 i 24 godzinne nie obowiązują przy przejeździe tym pociągiem na odcinku Bielsko-Biała Gł. – Zakopane – Bielsko-Biała Gł.

 

Uniwersalny Subregionalny Bilet Rybnik – Wodzisław (USB R-W)

Oferta jest skierowana do mieszkańców okolic Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. Bilet USB R-W – czyli Uniwersalny Subregionalny Bilet Rybnik-Wodzisław – posiada kilka różnych wariantów dopasowanych do potrzeb poszczególnych podróżnych. W najmniej rozbudowanej opcji (strefa R – W) są to przejazdy pociągami Kolei Śląskich w relacji Rybnik-Wodzisław Śląski, natomiast strefa o najszerszym zasięgu (R++ W+) oprócz przejazdów pociągami Kolei Śląskich w relacji Rybnik – Wodzisław Śląski obejmuje również stacje Rybnik Paruszowiec, Leszczyny, Czerwionka Dębieńsko, Rybnik, Rybnik Piaski, Rybnik Gotartowice, Szczejkowice, Żory, Rybnik Niedobczyce, Rybnik Niewiadom, Rydułtowy, Łuków Śląski, Sumina Wieś, Sumina, a także przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez ZTZ w Rybniku w granicach i poza granicami Rybnika oraz komunikacją miejską w Wodzisławiu Śląskim.

 

Bilet Katowicki

Bilet miesięczny o wartości 119 złotych, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami, tramwajami i autobusami w obrębie Katowic. W przypadku Kolei Śląskich oznacza to zatem, że bilet obejmuje swoim zasięgiem osiem stacji kolejowych: Katowice Szopienice Południowe, Katowice Zawodzie, Katowice, Katowice Załęże, Katowice Brynów, Katowice Piotrowice, Katowice Podlesie oraz Katowice Ligota.
W przypadku tego biletu nie mają zastosowania ulgi ustawowe, cena jest stała.