×

31.12.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/67/2018).


19.12.2018 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NO/3/2018


19.12.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Informację o zamiarze sprzedaży składników majątku wraz z załącznikami w postępowaniu, którego przedmiotem jest sprzedaż kotła c.o. Kospel Ekco LN2-24 kW wraz z oprzyrządowaniem, wszczętym na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


18.12.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamiarze sprzedaży składników majątku wszczętego w trybie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego spółki Koleje Śląskie Sp. z o. o. pod nazwą: „Sprzedaż spalinowych pojazdów szynowych typu 212M serii SA109 o numerach 005 i 011 wraz z częściami zamiennymi”


17.12.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części A,C,D i E w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia Zamawiającego, KS/ZP/53/2018.”


14.12.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o. pod nazwą: „Świadczenie usług przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.”


13.12.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o. pod nazwą: „Dostawa bonów żywnościowych dla pracowników spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”


13.12.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia Zamawiającego, KS/ZP/53/2018.”


11.12.2018 – Niniejszym spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje zawiadomienie o zakończeniu Dialogu Technicznego w przedmiocie „Zapewnienia utrzymania oraz opracowania systemu utrzymania taboru kolejowego eksploatowanego przez Koleje Śląskie sp. z o. o.”


10.12.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/71/2018.”


07.12.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o. pod nazwą: „Zaprojektowanie, uszycie i dostawa mundurów, elementów do mundurów, koszul, apaszek oraz krawatów dla pracowników spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”


06.12.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia III w postępowaniu na wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/67/2018.


05.12.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Informację o zamiarze sprzedaży składników majątku wraz z załącznikami w postępowaniu, którego przedmiotem jest sprzedaż dwóch spalinowych pojazdów szynowych typu 212M serii SA109 o numerach 005 i 011 wraz z częściami zamiennymi, wszczętym na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach .


30.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia II do zapytania ofertowego w postępowaniu pn.: „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/67/2018).


30.11.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o. pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr postępowania: KS/ZP/69/2018).


30.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa bonów żywnościowych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/70/2018).


30.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Remont pomieszczeń kasowych oraz zaplecza sanitarnego zlokalizowanego w budynku Dworca PKP w Raciborzu przy ul. Kolejowej” (postępowanie nr KS/ZP/62/2018).


30.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do zapytania ofertowego w postępowaniu pn.: „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/67/2018).


29.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Informacje o zamiarze sprzedaży składników majątku w postaci złomu stalowego N-5 (postępowanie nr KS/S/8/2018


27.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o..” (postępowanie nr KS/ZP/67/2018).


20.11.2018 – SPROSTOWANIE! Zamawiający informuje, że w zamieszczonym dzisiaj Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/46/2018), wkradł się błąd co do informacji o zawarciu umowy. Informacja powinna brzmieć: W związku z regulacją art. 94 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający planuje zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni.


20.11.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o. pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr postępowania: KS/ZP/69/2018)


20.11.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o. pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr postępowania: KS/ZP/60/2018).


20.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pn.: „Remont pomieszczeń kasowych oraz zaplecza sanitarnego zlokalizowanego w budynku Dworca PKP w Raciborzu przy ul. Kolejowej.” (postępowanie nr KS/ZP/62/2018).


20.11.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/46/2018).


20.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: „Dostawa papieru ksero w formacie A4 i A3 dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/56/2018).


16.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia II do zapytania ofertowego w postępowaniu pn.: „Zaprojektowanie, uszycie i dostawa mundurów, elementów do mundurów, koszul, apaszek oraz krawatów dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/57/2018).


15.11.2018 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NO/2/2018.


15.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług opróżniania i płukania zbiorników na fekalia w zamkniętym systemie WC toalet oraz napełniania zbiorników przeznaczonych na czystą wodę użytkową dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/59/2018).


09.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia i zmianę treści Zapytania ofertowego pn.: „Zaprojektowanie, uszycie i dostawa mundurów, elementów do mundurów, koszul, apaszek oraz krawatów dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/57/2018).


09.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia i zmianę treści Zapytania ofertowego pn.: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/60/2018).


09.11.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Informacje o zamiarze sprzedaży składników majątku w postaci złomu stalowego N-5 (postępowanie nr KS/S/7/2018).


06.11.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przewidzianym w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/60/2018).


06.11.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia i zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług opróżniania i płukania zbiorników na fekalia w zamkniętym systemie WC toalet oraz napełniania zbiorników przeznaczonych na czystą wodę użytkową dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/59/2018).


06.11.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług opróżniania i płukania zbiorników na fekalia w zamkniętym systemie WC toalet oraz napełniania zbiorników przeznaczonych na czystą wodę użytkową dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/59/2018).


31.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa 60 szt. fabrycznie nowych defibrylatorów AED do pojazdów eksploatowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/55/2018).


30.10.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/46/2018).


30.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 9 (słownie: dziewięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76, KS/ZP/40/2018.


29.10.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przewidzianym w Regulaminie udzielania zamówień sektorowychna dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług opróżniania i płukania zbiorników na fekalia w zamkniętym systemie WC toalet oraz napełniania zbiorników przeznaczonych na czystą wodę użytkową dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/59/2018).


29.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pn.: „Zaprojektowanie, uszycie i dostawa mundurów, elementów do mundurów, koszul, apaszek oraz krawatów dla pracowników spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/57/2018).


26.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych: typu 14WE o nr 01 i 03, serii EN57KM o nr 3001 i 3002, serii EN57AKŚ o nr 892 i serii EN71AKŚ o nr 101, KS/ZP/47/2018.


26.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z wykonaniem prac dodatkowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2018).


26.10.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/46/2018).


24.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych: typu 14WE o nr 01 i 03, serii EN57KM o nr 3001 i 3002, serii EN57AKŚ o nr 892 i serii EN71AKŚ o nr 101, KS/ZP/47/2018.


22.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia II do Zapytania ofertowego pn.: „Dostawa papieru ksero w formacie A4 i A3 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/56/2018).


22.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia II do Zapytania ofertowego pn.: „Dostawa defibrylatorów AED do pojazdów kolejowych eksploatowanych przez Spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/55/2018).


22.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej na terenie bocznicy kolejowej położonej przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” (postępowanie nr KS/ZP/54/2018)


19.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych: typu 14WE o nr 01 i 03, serii EN57KM o nr 3001 i 3002, serii EN57AKŚ o nr 892 i serii EN71AKŚ o nr 101, KS/ZP/47/2018.


19.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ, zmianę treści SIWZ, informację o zmianie treści ogłoszenia oraz ZMIANĘ TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 9 (słownie: dziewięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76, KS/ZP/40/2018.


19.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania ofertowego pn.: „Dostawa defibrylatorów AED do pojazdów kolejowych eksploatowanych przez Spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/55/2018).


18.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa papieru ksero w formacie A4 i A3 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o..” (postępowanie nr KS/ZP/56/2018).


18.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia oraz ZMIANĘ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia Zamawiającego, KS/ZP/53/2018.”


18.10.2018 – Zamawiający zamieszcza uzupełniony skan (brakujące strony w zamieszczonym w dniu 16.10.2018 r. zapytaniu) zapytania ofertowego nr KS/ZP/55/2018 pn.: „Dostawa defibrylatorów AED do pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o.”.


17.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia Zamawiającego, KS/ZP/53/2018.”


16.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe na „Dostawa defibrylatorów AED do pojazdów kolejowych eksploatowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/55/2018).


12.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia Zamawiającego, KS/ZP/53/2018.”


12.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z wykonaniem prac dodatkowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2018).


11.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 9 (słownie: dziewięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76, KS/ZP/40/2018.

Treść SIWZ:

Wersje edytowalne dokumentów:


11.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych: typu 14WE o nr 01 i 03, serii EN57KM o nr 3001 i 3002, serii EN57AKŚ o nr 892 i serii EN71AKŚ o nr 101, KS/ZP/47/2018.

Treść SIWZ:

Wersje edytowalne dokumentów:


11.10.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z informacją o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/46/2018).


10.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej na terenie bocznicy kolejowej położonej przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/54/2018).


02.10.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/zmianę treści SIWZ/informację o zmianie treści ogłoszenia oraz ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/25/2018.”


21.09.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z usługa utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.”, KS/ZP/46/2018.

Treść SIWZ:

Wersje edytowalne dokumentów:


21.09.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Dostaw rolek termicznych z przeznaczeniem do kas fiskalnych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/44/2018).


14.09.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/45/2018).


14.09.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Dostawa opału dla potrzeb Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/43/2018).


13.09.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku B położonym przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, KS/ZP/31/2018.”

Treść zawiadomienia


07.09.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Spółki Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/45/2018).

Wyjaśnienia do postępowania nr KS/ZP/45/2018


07.09.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku B położonym przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, KS/ZP/31/2018.”

Treść wyjaśnień


05.09.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Dostawa okładzin hamulcowych typu FRENDO SP201/320 SI do pojazdów trakcyjnych 22WE i 27WEb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/28/2018).

Zawiadomienie o wyborze oferty


05.09.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa rolek termicznych z przeznaczeniem do kas fiskalnych dla Spółki Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/44/2018).

Zapytanie ofertowe nr KS/ZP/44/2018 wraz z załącznikami


04.09.2018 – Zamawiający poprawia treść Zapytania ofertowego pn.: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (sygn. KS/ZP/45/2018) w części VI ust. 1 poprzez zmianę godziny otwarcia ofert, tj. nadając mu brzmienie:

„Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu lub w kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz zapisem:

Oferta na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.

Nie otwierać przed dniem 11 września 2018r., godzina 12.00″

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.


04.09.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/45/2018).

Zapytanie ofertowe nr KS/ZP/45/2018 wraz z załącznikami


04.09.2018. – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:

Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/25/2018.

Treść ogłoszenia

Treść SIWZ:

Część I SIWZ (IDW) KS/ZP/25/2018 wraz z Załącznikami 1,3,4,5,6,7 i 8

Część II do SIWZ KS/ZP/25/2017 wraz z Załącznikami 1,2,3,4

Załącznik nr 2 do SIWZ (IDW) KS/ZP/25/2018

Wersje edytowalne dokumentów:

Załącznik nr 1 do SIWZ (IDW) KS/ZP/25/2018 – Formularz Ofertowy

Załączniki nr 3  do SIWZ (IDW) KS/ZP/25/2018

Załączniki nr 4 do SIWZ (IDW) KS/ZP/25/2018

Załączniki nr 5 do SIWZ (IDW) KS/ZP/25/2018

Załączniki nr 6 do SIWZ (IDW) KS/ZP/25/2018

Załącznik nr 7 do IDW KS/ZP/25/2018

Załączniki nr 8 do SIWZ (IDW) KS/ZP/25/2018


03.09.2018r. – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania pod nazwą „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej położonej w Bielsku Białej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/33/2018).

Zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania nr KS/ZP/33/2018


03.09.2018r. – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania pod nazwą „Dostawa wstawek hamulcowych DO380 dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/27/2018).

Zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania nr KS/ZP/27/2018


31.08.2018r. – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku B położonym przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, KS/ZP/31/2018.


29.08.2018r. – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa opału dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/43/2018).


16.08.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania pod nazwą „Dostawa nowych rękawic ochronnych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/26/2018).


13.08.2018 – Niniejszym spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje „Informację o zamiarze sprzedaży składników majątku wraz z załącznikami”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


10.08.2018 – Niniejszym spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje „Informację o zakończeniu Dialogu Technicznego” związanego z przygotowaniem dokumentacji do przyszłego zamówienia dotyczącego pozyskania symulatora pojazdu kolejowego dla potrzeb szkoleniowych spółki Koleje Śląskie Sp. z o. o. w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58.


03.08.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe pod nazwą „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej położonej w Bielsku Białej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/33/2018).


01.08.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa wstawek hamulcowych DO380 dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/27/2018).


31.07.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa okładzin hamulcowych typu FRENDO SP201/320 SI z przeznaczeniem do pojazdów trakcyjnych 22WE i 27WEb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/28/2018).


26.07.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o. o.”, KS/ZP/24/2018.


25.07.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do postępowania pod nazwą „Dostawa nowych rękawic ochronnych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/26/2018).


24.07.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa nowych rękawic ochronnych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/26/2018).


24.07.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Świadczenie usług w zakresie diagnostyki i konserwacji infrastruktury torowej na terenie zaplecza technicznego przy ul. Trakcyjnej w Bielsku Białej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/29/2018).


16.07.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmianę terminu w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o. o.”, KS/ZP/24/2018.”


09.07.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Świadczenie usług przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o. o.” (postępowanie nr: KS/ZP/24/2018).


09.07.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie diagnostyki i konserwacji infrastruktury torowej na terenie zaplecza technicznego przy ul. Trakcyjnej w Bielsku Białej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/29/2018).


04.07.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie diagnostyki i konserwacji infrastruktury torowej na terenie zaplecza technicznego przy ul. Trakcyjnej w Bielsku Białej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/29/2018).


04.07.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach dotyczącym sprzedaży złomu żeliwnego ZZ8 w ilości ok. 40 ton (postępowanie nr: KS/S/2/2018).


02.07.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie diagnostyki i konserwacji infrastruktury torowej na terenie zaplecza technicznego przy ul. Trakcyjnej w Bielsku Białej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/29/2018).


21.06.2018 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NO/1/2018.


20.06.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.


18.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).


18.06.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku A położonego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, KS/ZP/16/2018.”


15.06.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).”


12.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SIWZ i zmianę treści SIWZ wraz z aktualną wersją Części I SIWZ – (IDW) Instrukcja dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).


12.06.2018 – Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje z dniem 12 czerwca 2018r. ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku ( złom żeliwny ZZ8), na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Informujemy, iż na formularzu ofertowym należy podać cenę netto, cenę brutto oraz wskazać wartość podatku VAT. Po rozstrzygnięciu postępowania faktura będzie wystawiona zgodnie z ustawą o podatku VAT oraz informacją czy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest czynnym płatnikiem podatku VAT czy też nie.


08.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SIWZ i zmianę treści SIWZ wraz z aktualną wersją Części II SIWZ – (IPU) Istotne Postanowienia Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).


08.06.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku A położonego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, KS/ZP/16/2018.”


08.06.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Kolei Śląskich na trasie Katowice – Oświęcim” (postępowanie nr KS/ZP/23/2018.


05.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji oraz Zmianę treści SIWZ/Informacje o zmianie treści Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).


04.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. na trasie Katowice – Oświęcim” (postępowanie nr: KS/ZP/23/2018).


04.06.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. na trasie Rybnik – Chałupki” (postępowanie nr: KS/ZP/22/2018).


30.05.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004” (nr postępowania: KS/ZP/17/2018).

Ogłoszenie o zamówieniu
Treść SIWZ:
Część I SIWZ:

Część II SIWZ:

Wersje edytowalne dokumentów – Część I SIWZ:


30.05.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. na trasie Katowice – Oświęcim” (postępowanie nr: KS/ZP/23/2018).


30.05.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. na trasie Rybnik – Chałupki” (postępowanie nr: KS/ZP/22/2018).


29.05.2018 – Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje z dniem 29 maja 2018r. ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku ( złom żeliwny ZZ8), na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Informujemy, iż na formularzu ofertowym należy podać cenę netto, cenę brutto oraz wskazać wartość podatku VAT. Po rozstrzygnięciu postępowania faktura będzie wystawiona zgodnie z ustawą o podatku VAT oraz informacją czy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest czynnym płatnikiem podatku VAT czy też nie.


22.05.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Dostawa wody butelkowanej o pojemności 1,5 litra dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/18/2018).


17.05.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Wykonanie przestawnej sieci trakcyjnej wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/2/2018).


16.05.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Dostawa 270 sztuk urządzeń mobilnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/15/2018).


16.05.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Dostawa 250 sztuk tabletów wraz z akcesoriami i dostępem do sieci Internet dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/14/2018).


11.05.2018 – Niniejszym spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje wyjaśnienia i zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Dostawa 250 sztuk tabletów wraz z akcesoriami i dostępem do sieci Internet dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/14/2018).


11.05.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa wody butelkowanej o pojemności 1,5 litra dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/18/2018).


09.05.2018 – Niniejszym spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje „Zmianę treści zapytania ofertowego” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Dostawa 250 sztuk tabletów wraz z akcesoriami i dostępem do sieci Internet dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/14/2018).


08.05.2018 – Niniejszym spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje „Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego” wraz z załącznikami, związanego z przygotowaniem dokumentacji do przyszłego zamówienia dotyczącego pozyskania symulatora pojazdu kolejowego dla potrzeb szkoleniowych spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58.

Wersje edytowalne załączników:


04.05.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/13/2018).


04.05.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Dostawa ręczników dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/12/2018).


27.04.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą: „Wykonanie przestawnej sieci trakcyjnej wraz z usługa utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/2/2018).


25.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienie II do Zapytania ofertowego w postępowaniu pod nazwą „Wykonanie przejezdnej myjki taboru kolejowego wraz z usługa utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/1/2018).


23.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.


20.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje uzupełnienie II do Zapytania ofertowego w postępowaniu pod nazwą „Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/13/2018).


19.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego w postępowaniu pod nazwą „Dostawa 270 sztuk urządzeń mobilnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/15/2018).


19.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje uzupełnienie do Zapytania ofertowego w postępowaniu pod nazwą „Dostawa 250 sztuk tabletów wraz z akcesoriami i dostępem do sieci Internet dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/14/2018).


19.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje uzupełnienie do Zapytania ofertowego w postępowaniu pod nazwą „Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/13/2018).


16.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej położonej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2018).


16.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa ręczników dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/12/2018).


16.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/13/2018).


16.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje uzgodniony projekt na odprowadzanie ścieków w postępowaniu pod nazwą „Wykonanie przejezdnej myjki taboru kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/1/2018).


13.04.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa 270 sztuk urządzeń mobilnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/15/2018).


13.04.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa 250 sztuk tabletów wraz z akcesoriami i dostępem do sieci Internet dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/14/2018).


12.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.


09.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.


05.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.


04.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/11/2018).


03.04.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie przejezdnej myjki taboru kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/1/2018).


29.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego oraz procesu utrzymania taboru kolejowego”, KS/ZP/10/2018.

Wersje edytowalne załączników:


23.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego pod nazwą „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/11/2018)


23.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Informację do zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie przestawnej sieci trakcyjnej wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/2/2018).


23.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Informację do zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie przejezdnej myjki taboru kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/1/2018).


23.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia do zapytania ofertowego pod nazwą „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/11/2018)


21.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/11/2018)


21.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/7/2018.”


13.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje unieważnienie postępowania pod nazwą: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/5/2018.”


7.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej położonej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2018).


2.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Wykonanie przestawnej sieci trakcyjnej wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/2/2018).


2.03.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Wykonanie przejezdnej myjki taboru kolejowego wraz z usługą utrzymania dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/1/2018).


1.03.2018 – Niniejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia do zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej położonej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2018). Ponadto Zamawiający informuję, iż w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zmianie ulegnie termin wpłaty wadium o którym mowa w części VII Zapytania ofertowego. Zgodnie z załączonym pismem dotyczącym zmiany terminu składania i otwarcia ofert, wadium należy wpłacić do dnia 9 marca 2018 do godz. 11:30.


27.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Wykonanie usługi wydruku i dostawy rozkładów zamknięciowych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r., KS/ZP/4/2018.”


27.02.2018 – Niniejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/5/2018)


27.02.2018 – Niniejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/7/2018)


26.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje unieważnienie postępowania prowadzonego pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.”


26.02.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie diagnostyki i konserwacji infrastruktury torowej na terenie zaplecza technicznego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/6/2018).


23.02.2018 – Niniejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą „Wykonanie robót remontowych infrastruktury torowej położonej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2018).


22.02.2018 – Niniejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia do zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie usługi wydruku i dostawy rozkładów zamknięciowych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r.” (postępowanie nr KS/ZP/4/2018).


21.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie diagnostyki i konserwacji infrastruktury torowej na terenie zaplecza technicznego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/6/2018.”


19.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.


16.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Wykonanie usługi wydruku i dostawy rozkładów zamknięciowych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r., KS/ZP/4/2018.”


15.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje sprostowanie do wyjaśnień i zmiany treści Zapytania Ofertowego z dnia 13.02.2018r. w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.”


14.02.2018 – W dniu dzisiejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego w przedmiocie „Zapewnienie utrzymania oraz opracowanie systemu utrzymania taboru kolejowego eksploatowanego przez Koleje Śląskie sp. z o. o.” wraz z załącznikami.”

Wersje edytowalne dokumentów:


13.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmianę treści Zapytania Ofertowego w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.”


09.02.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Najem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/73/2017).


08.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia Zapytania Ofertowego w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.”


05.02.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje treść zmiany Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.


26.01.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego realizację procesu przewozowego wraz ze sprzedażą oraz kontrolą biletów na pokładzie pociągu i wspierającego realizację procesu utrzymania taboru kolejowego oraz dzierżawa urządzeń mobilnych”, KS/ZP/50/2017.”


25.01.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz Formularz ofertowy i Wykaz zamówień w wersji edytowalnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Najem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.”
(postępowanie nr: KS/ZP/73/2017).


23.01.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Najem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.

(postępowanie nr: KS/ZP/73/2017).


18.01.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”
(postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


15.01.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/39/2017.”


12.01.2018 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Najem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/73/2017).


11.01.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa nakładek węglowych dla pojazdów eksploatowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/68/2017.”


05.01.2018 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/39/2017.”