×

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice

Kontakt telefoniczny:

  • Infolinia 24/7 (całodobowa) oraz kontakt dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Biuro Obsługi Klienta 24/7 (zgłoszenia przejazdu grupy, informacje o cenach biletów, ofertach, regulaminie, taryfie).

tel.: +48 32 428 88 88

Zgłoszenia przejazdu grupy prosimy składać w dni robocze do godz. 15:00. Informacje o statusie zgłoszonych skarg i reklamacji udzielane są w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.

Kontakt e-mail:

Uwagi do rozkładu jazdy:

  • Elektroniczny formularz uwag do rozkładu jazdy (sugestie dotyczące ewentualnych zmian w rozkładzie jazdy w postaci informacji skąd, dokąd i w jakich godzinach podróżny chciałby jechać, potrzebny czas na przesiadkę lub potrzebne dodatkowe skomunikowanie bądź połączenie).

 

 

 

Kontakt dla mediów:

Kontakt w sprawie reklam:

Inspektor Ochrony Danych:

Sekretariat:

KRS: 0000357114
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9542699716
REGON: 241592956
Kapitał zakładowy: 140.712.500,00 zł

Rachunki bankowe:
Bank PEKAO S.A. 11 1240 6292 1111 0010 6690 0200
BGK 56 1130 1091 0003 9091 1720 0001