×

SYMULATOR POJAZDU KOLEJOWEGO
KOLEJE ŚLĄSKIE sp. z o. o.

 

Symulator pojazdu kolejowego jest odzwierciedleniem, w skali 1:1 rzeczywistej kabiny pojazdu trakcyjnego najnowszej generacji Elf 2/22 WEd.
To jedyny symulator tego typu pojazdu w naszym Kraju.

Zdjęcie kabiny symulatoraKabina symulatora

Zdjęcie prawdziwej kabiny maszynistyKabina rzeczywistego pojazdu

 

Pulpit maszynisty jest odwzorowany w rzeczywistej skali wraz z rzeczywistymi urządzeniami na nim się znajdującymi, manipulatory dla maszynisty zapewniają takie same jak w rzeczywistości warunki ich użycia, kierunek ich działania, czy towarzyszący dźwięk przy ich użyciu.

Zdjęcie przedstawiające odwzorowanie pulpitu maszynistyOdwzorowanie pulpitu maszynisty

Zdjęcie pokazujące odwzorowanie wszelkich urządzeń na pulpicie maszynisty w kabinie symulacjiOdwzorowanie wszelkich urządzeń na pulpicie maszynisty w kabinie symulacji

 

Kabina symulacyjna naszego Symulatora jest posadowiona na platformie ruchowej o sześciu stopniach swobody. Dzięki temu uzyskano odzwierciedlenie wrażeń związanych z prowadzeniem pojazdu trakcyjnego m.in. drgania, przyśpieszenie, hamowanie, przeciążenie a nawet wykolejenie pojazdu.

Platforma ruchoma na której umieszczono kabinę symulacyjnąPlatforma ruchoma na której umieszczono kabinę symulacyjną

Symulator w fazie produkcyjnej (hala produkcyjna producenta firmy SIM Factor)Symulator w fazie produkcyjnej (hala produkcyjna producenta firmy SIM Factor)

 

Kabina symulatora została wyposażona w system wizualizacji 4K UHD oraz system dźwiękowy dźwięku przestrzennego.

Odzwierciedlenie widoku z szyby czołowej pojazdu kolejowegoOdzwierciedlenie widoku z szyby czołowej pojazdu kolejowego

Odzwierciedlenie widoku z szyb bocznych kabiny maszynistyOdzwierciedlenie widoku z szyb bocznych kabiny maszynisty

 

Nasz Symulator umożliwia szkolenie z zakresu prowadzenia pojazdów z wykorzystaniem nowoczesnych systemów prowadzenia pociągu ETCS, oraz szkolenia z wykorzystaniem łączności GSM-R, która od 2025 roku będzie podstawowym systemem łączności w naszym kraju.

Oprogramowanie symulatora umożliwia przećwiczenie incydentów oraz wypadków podczas pracy pociągowej czy manewrowej, przy udziale innych symulowanych pojazdów kolejowych i drogowych a nawet maszyn rolniczych, na jakie maszynista jest narażony w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Dodatkowo, symulator pozwala na odtworzenie całego wachlarza usterek pojazdu oraz zdarzeń nietypowych związanych z infrastrukturą kolejową.

Został wyposażony również w moduł eco-driving umożliwiający analizowanie zużycia energii podczas symulowania przejazdów. Pozwoli nam to na szkolenie maszynistów z zakresu ekonomicznego sposobu jazdy.

Centrum dowodzenia symulatorem – stanowisko instruktoraCentrum dowodzenia symulatorem – stanowisko instruktora

 

Symulator pozwala przećwiczyć sytuacje nietypowe, ekstremalne, z którymi maszynista spotyka się rzadko. Przećwiczenie sposobu reagowania pozwoli na właściwe działanie w sytuacji realnego zagrożenia. Symulator pozwala sprawdzić czy maszynista prawidłowo obsługuje urządzenia sterowania i czujności pracy maszynisty, oraz czy prawidłowo diagnozuje usterki pojazdów kolejowych. Ćwiczenia obejmują też prawidłową komunikację z innymi uczestnikami ruchu kolejowego.

 

Kontakt:

w sprawie szkoleń na symulatorze pojazdu kolejowego
e-mail: