×

Przetargi – archiwum 2017


29.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/39/2017.”


27.12.2017 – W dniu dzisiejszym Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NO/2/2017.


22.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonego pod nazwą: „Usługa monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/74/2017.”


18.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: „Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.”


15.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa źródeł światła na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/57/2017.”


13.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/74/2017.”


13.12.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


13.12.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


12.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia oraz monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/23/2017.”


12.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje unieważnienie postępowania pod nazwą: „Dostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/66/2017.”


12.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa piasku do piasecznic taboru użytkowanego przez Spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/71/2017.”


11.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: „Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.”


11.12.2017 – W dniu dzisiejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje ogłoszenie o unieważnieniu Dialogu Technicznego w przedmiocie „Zapewnienie utrzymania oraz opracowanie systemu utrzymania taboru kolejowego eksploatowanego przez Koleje Śląskie sp. z o. o. wraz z załącznikami.”


08.12.2017 – W dniu dzisiejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego w przedmiocie „Zapewnienie utrzymania oraz opracowanie systemu utrzymania taboru kolejowego eksploatowanego przez Koleje Śląskie sp. z o. o.” wraz z załącznikami.

Wersje edytowalne dokumentów:


08.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa nakładek węglowych do pojazdów eksploatowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/68/2017).


07.12.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


07.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa bonów świątecznych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (nr postępowania KS/ZP/72/2017).


06.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa bonów żywnościowych dla sprzątaczy taboru Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr postępowania KS/ZP/65/2017).


06.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (nr postępowania KS/ZP/67/2017).


04.12.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Wykonanie wraz z dostawą informacji dla pasażerów wywieszanych na stacjach i przystankach oraz w pociągach na potrzeby Kolei Śląskich Sp. Z o.o.” (nr postępowania KS/ZP/70/2017).


01.12.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


30.11.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), pod nazwą: „Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/60/2017).


30.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Najem i serwis odzieży roboczej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (nr postępowania KS/ZP/42/2017).


29.11.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem, płukaniem, czyszczeniem chemicznym zbiorników WC z zamkniętym obiegiem, wodowaniem zbiorników na czystą wodę użytkową oraz usługą manewrową w stacji Zakopane dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/59/2017).


29.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Roboty drogowe mające na celu utwardzenie dojazdów do magazynów w rejonie bazy w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58” (nr postępowania KS/ZP/69/2017).


24.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa bonów żywnościowych dla sprzątaczy taboru Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/65/2017.”


24.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa piasku do piasecznic taboru użytkowanego przez Spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/71/2017.”


24.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa bonów świątecznych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/72/2017.”


24.11.2017 – Niniejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia III do zapytania ofertowego pod nazwą „Najem i serwis dzieży roboczej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/42/2017).


23.11.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje edytowalną wersję załącznika nr 1 do Wyjaśnień i zmiany treści zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem, płukaniem, czyszczeniem chemicznym zbiorników WC z zamkniętym obiegiem, wodowaniem zbiorników na czystą wodę użytkową oraz usługą manewrową w stacji Zakopane dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/59/2017).


23.11.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia II i zmianę treści zapytania ofertowego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Najem i serwis odzieży roboczej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o..” (postępowanie nr: KS/ZP/42/2017).


23.11.2017 – Niniejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia pod nazwą „Najem i serwis odzieży roboczej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/42/2017).


23.11.2017 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Wyjaśnienia i zmianę treści zapytania ofertowego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem, płukaniem, czyszczeniem chemicznym zbiorników WC z zamkniętym obiegiem, wodowaniem zbiorników na czystą wodę użytkową oraz usługą manewrową w stacji Zakopane dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/59/2017).


21.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Najem i serwis odzieży roboczej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/42/2017.


21.11.2017 – Zamawiający ponownie publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem, płukaniem, czyszczeniem chemicznym zbiorników WC z zamkniętym obiegiem, wodowaniem zbiorników na czystą wodę użytkową oraz usługą manewrową w stacji Zakopane dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/59/2017).
Ponowna publikacja spowodowana jest faktem, że w pliku udostępnionym wczoraj na stronie internetowej, brakowało dwóch załączników, a więc umów z załącznika 4b do zapytania ofertowego i z załącznika 4c do zapytania ofertowego.


20.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofertowym do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy i usługi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą: „Świadczenie usług związanych z opróżnianiem, płukaniem, czyszczeniem chemicznym zbiorników WC z zamkniętym obiegiem, wodowaniem zbiorników na czystą wodę użytkową oraz usługą manewrową w stacji Zakopane dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/59/2017).


17.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „PZP” przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., pod nazwą: „Dostawa szaf aktowych z drzwiami przesuwnymi wraz z montażem, dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/63/2017).


17.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/67/2017.”


17.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Wykonanie wraz z dostawą informacji dla pasażerów wywieszanych na stacjach i przystankach oraz w pociągach Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/72/2017.”


14.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Roboty drogowe mające na celu utwardzenie dojazdów do magazynów w rejonie bazy w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58, dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/69/2017.”


10.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: „Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.”


08.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia oraz monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/23/2017.”


06.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia oraz monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/23/2017.”


03.11.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa szaf aktowych z drzwiami przesuwnymi wraz z montażem dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/63/2017.”


31.10.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia oraz monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/23/2017.”


30.10.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.”


03.10.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.


02.10.2017 – „Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje z dniem 2 października 2017r. ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku (dźwigniki śrubowe Kutrufa (4 szt.) wraz z szafą sterowniczą i okablowaniem, zapadnia elektryczna trakcyjna K400, suwnica montażowa) na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.”


22.09.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.
W dniu 22.09.2017 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2017-131378).


13.09.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/40/2017.


01.09.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Najem fabryczne nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/41/2017).


31.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmianę treści zapytania ofertowego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Najem fabryczne nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/41/2017).


30.08.2017 – W dniu dzisiejszym Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/NO/1/2017.


29.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Najem fabryczne nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/41/2017).


24.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Najem fabryczne nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr: KS/ZP/41/2017).


22.08.2017 – W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Zamawiającego publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa” (postępowanie nr: KS/ZP/21/2017)


10.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa” (postępowanie nr: KS/ZP/21/2017).


08.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmiany treści SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa” (postępowanie nr: KS/ZP/21/2017).

UWAGA! Niniejsza zmiana nie skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, a tym samym nie skutkuje zmianą terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu.


04.08.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa” (postępowanie nr: KS/ZP/21/2017).


21.07.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z aktualną wersją zmienionej dokumentacji przetargowej (pozostała dokumentacja opublikowana w dn. 01.07.2017 r. pozostaje bez zmian) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa (nr postępowania: KS/ZP/21/2017)”

Treść SIWZ
Część I SIWZ:

Część II SIWZ:


20.07.2017 – W dniu dzisiejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego wraz z załącznikami, w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania prowadzonego na podstawie wewnętrznych uregulowań organizacyjnych Zamawiającego, którego przedmiotem będzie montaż przestawnych sieci trakcyjnych w hali EZT nad torami 203 i 204 bazy w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58.

Treść ogłoszenia
Wersje edytowalne dokumentów:


03.07.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
„Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.”


03.07.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
„Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.”

Treść Zawiadomienia


01.07.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o numerze 007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa (nr postępowania: KS/ZP/21/2017)

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ
Część I SIWZ:
część I SIWZ – (IDW) Instrukcja dla Wykonawców – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 5 – Oświadczenie braku zakazu ubiegania się o zam. publ. – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 6 – Oświadczenie braku wydania prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji niezaleganiu z opłacaniem podatków – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 7 – Oświadczenie niezaleganiu z opłacaniem podatków – (plik pdf)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 8 – Standardowy formularz JEDZ – (plik pdf)
Część II SIWZ:
część II SIWZ – (IPU) Istotne Postanowienia Umowy – (plik)
część II SIWZ – IPU – Załącznik nr 1 – Wzór protokołu przekazania – (plik)
część II SIWZ – IPU – Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru końcowego – (plik)
część II SIWZ – IPU – Załącznik nr 3 – Wymagania dostosowania SIP do przepisów prawa – (plik)

Wersje edytowalne dokumentów – Część I SIWZ:
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy – (plik word)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług – (plik word)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej – (plik word)
część I SIWZ – IDW – Załącznik nr 8 – Standardowy formularz JEDZ – (plik word)


31.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
„Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.”

Treść informacji


31.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach na terenie nieruchomości przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” (nr postępowania: KS/ZP/28/2017).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


30.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.

Treść informacji


30.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563, KS/ZP/12/2017.

Treść zawiadomienia


25.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach na terenie nieruchomości przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” (nr postępowania: KS/ZP/28/2017).

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego


24.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach na terenie nieruchomości przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” (nr postępowania: KS/ZP/28/2017).

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego


24.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach na terenie nieruchomości przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” (nr postępowania: KS/ZP/28/2017).
Ponadto, Zamawiający informuje, że równorzędnie z dokumentami wymaganymi w części IX. pkt 1 ppkt 3) (zaświadczenie z US) i ppkt. 4) (zaświadczenie z ZUS) Zapytania ofertowego, będzie traktował oświadczenie Wykonawcy w zakresie wynikającym z ww. punktów, złożone w formie oryginału i aktualne na dzień składania oferty.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego


23.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.

Wyjaśnienia treści SIWZ KS/ZP/1/2017


23.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikiem, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach na terenie nieruchomości przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” (nr postępowania: KS/ZP/28/2017).

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikiem


19.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.”

Treść wyjaśnień


18.05.2017 – W dniu dzisiejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego w przedmiocie „Budowy/montażu myjki mechanicznej do mycia pojazdów szynowych na terenie bazy spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58” wraz z załącznikami.”

Wersje edytowalne dokumentów:


17.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563, KS/ZP/12/2017

Treść informacji


15.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:
Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia.

W dniu 15.05.2017 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
(2017-064478).

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ KS/ZP/2/2017 wraz z Informacją o zmianie treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 15.05.2017 r.


12.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:

Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563, KS/ZP/12/2017.

Treść wyjaśnień

Załącznik nr 7 do SIWZ (IDW) KS/ZP/12/2017


10.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.”
Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia.
W dniu 10.05.2017 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2017-062264).

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ KS/ZP/1/2017 wraz z Informacją o zmianie treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 10.05.2017 r.


10.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563, KS/ZP/12/2017.”

Treść wyjaśnienia


09.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.

Treść wyjaśnienia


03.05.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 224, 1533 i 1563, KS/ZP/12/2017.”

Treść ogłoszenia

Treść SIWZ:

Wersje edytowalne dokumentów:


28.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje sprostowanie do wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:

Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.”

Treść sprostowania


25.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.

Treść wyjaśnienia


25.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016 w Części I.

Treść zawiadomienia


15.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dla:

 • 5 (słownie: pięciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa,
 • 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/2/2017.

Treść ogłoszenia

Treść SIWZ:

Wersje edytowalne dokumentów:


13.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016 w Części II.

Treść zawiadomienia


6.04.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/1/2017.”

Treść ogłoszenia

Treść SIWZ:
Część I do SIWZ (IDW) KS/ZP/1/2017 wraz z Załącznikami 1,3,4,5 i 6
Część II do SIWZ KS/ZP/1/2017 wraz z Załącznikami 1,2,3,4,5
Załącznik nr 2 do SIWZ (IDW) KS/ZP/1/2017

Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do SIWZ (IDW) KS/ZP/1/2017 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (IDW) KS/ZP/1/2017
Załączniki nr 5 i 6 do SIWZ (IDW) KS/ZP/1/2017
Załącznik nr 7 do IDW KS/ZP/1/2017


24.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr KS/ZP/14/2017).”

Treść zawiadomienia


22.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016.

Treść informacji


16.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016.

Treść wyjaśnienia


14.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016.

Treść wyjaśnienia
Załącznik nr 3 do SIWZ


09.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania ofertowego pod nazwą „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr KS/ZP/14/2017).”.

Treść wyjaśnienia


07.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa wykonania części przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 1178, 730, 223 w kooperacji z Zamawiającym, KS/ZP/11/2017.

Treść zawiadomienia


07.03.2017 – Zamawiający informuję, iż otwarcie ofert w postępowaniu pn.: Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr KS/ZP/14/2017) odbędzie w dniu 13.03.2017r. o godz. 11:30.


07.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania ofertowego pod nazwą „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr KS/ZP/14/2017).

Wyjaśnienia


06.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016.
Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia.
W dniu 6.03.2017 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2017-030686).

Zmiana SIWZ KS/ZP/62/2016 wraz z Informacją o zmianie treści ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 6.03.2017 r.


06.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa wykonania części przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 1178, 730, 223 w kooperacji z Zamawiającym, KS/ZP/11/2017.

Treść ogłoszenia


02.03.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/ZP/14/2017″.

Treść ogłoszenia


21.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa wykonania części przeglądu 3 poziomu utrzymania 3 (słownie: trzech) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 1178, 730, 223 w kooperacji z Zamawiającym, KS/ZP/11/2017.

Treść ogłoszenia

Treść SIWZ:
Część I SIWZ (IDW) KS/ZP/11/2017 wraz z Załącznikami 1,3,4,6 i 7
Część II do SIWZ KS/ZP/11/2017 wraz z Załącznikami 1,2,3
Załącznik nr 2 do SIWZ (IDW) KS/ZP/11/2017

Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do SIWZ (IDW) KS/ZP/11/2017 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (IDW) KS/ZP/11/2017
Załącznik nr 5 do IDW KS/ZP/11/2017
Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ (IDW) KS/ZP/11/2017


15.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/80/2016.

Treść zawiadomienia


13.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/80/2016.

Treść informacji


08.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/80/2016.

Treść wyjaśnień


08.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Informację o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług obsługi prawnej dla spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/5/2017).

Informacja o udzieleniu zamówienia


04.02.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/62/2016.

Treść ogłoszenia

Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/62/2016 – Część I (IDW) wraz z Załącznikami 1,3,4,6,7 i Część II wraz z Załącznikami
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/62/2016

Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/62/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do IDW KS/ZP/62/2016
Załącznik nr 5 do IDW KS/ZP/62/2016
Załączniki nr 6 i 7 do IDW KS/ZP/62/2016


31.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje sprostowanie dot. postępowania prowadzonego pod nazwą: „Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.”

Sprostowanie


31.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/80/2016.

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/80/2016 – Część I (IDW) i II Wzór umowy z opisem przedmiotu zamówienia wraz z Załącznikami
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/80/2016

Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/80/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do IDW KS/ZP/80/2016
Załączniki nr 5 i 6 do IDW KS/ZP/80/2016


30.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania spalinowego zespołu trakcyjnego serii SA138 o nr 005, KS/ZP/71/2016″.

Zawiadomienie


24.01.2017 – Zamawiający informuje, że otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług obsługi prawnej dla spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” (nr postępowania: KS/ZP/5/2017) będzie jawne, tak aby Wykonawcy mieli możliwość uczestniczenia w procedurze otwarcia ofert.


24.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego do dokumentacji postępowania prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług obsługi prawnej dla spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr postępowania: KS/ZP/5/2017).

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego


19.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i umowy – Formularz Ofertowy (w wersji edytowalnej) do dokumentacji postępowania prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług obsługi prawnej dla spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr postępowania: KS/ZP/5/2017).

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i umowy – Formularz Ofertowy (19.01.2017)


18.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: Świadczenie usług obsługi prawnej dla spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (nr postępowania: KS/ZP/5/2017). Wraz z wyżej określonym dokumentem, Zamawiający publikuje treść zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi załącznikami składającymi się na dokumentację postępowania.

Zapytanie ofertowe – 18.01.2017


13.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/81/2016.”

Zawiadomienie


10.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania spalinowego zespołu trakcyjnego serii SA138 o nr 005, KS/ZP/71/2016.

Treść informacji


10.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/81/2016.”

Wyjaśnienia


5.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/81/2016.”

Zapytanie Ofertowe wraz z Załącznikami


2.01.2017 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania spalinowego zespołu trakcyjnego serii SA138 o nr 005, KS/ZP/71/2016.

Treść wyjaśnień do SIWZ