×

16.04.2019 – Niniejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2019).


02.04.2019 – Niniejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do zapytania ofertowego w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2019).”


27.03.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/3/2019.”


25.03.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Wykonanie remontu kanałów w hali EZT na torach 201 i 202 położonych przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, KS/FZ/WNZ-000078/2019.”


24.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


15.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


07.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


03.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


03.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/71/2018.”