×

7.06.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/4/2019.”


24.05.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/4/2019.”


23.05.2019 – Niniejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych dokonywany na podstawie kart paliwowych” (postępowanie nr KS/ZP/5/2019).


22.05.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 17.05.2019 prowadzonego w trybie z wolnej ręki wszczętego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, pod nazwą: „Świadczenie kolejowych usług przewozowych przez Koleje Dolnośląskie S.A. na rzecz spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/ZP/65/2018.


08.05.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych dokonywany na podstawie kart paliwowych. KS/ZP/5/2019.”


16.04.2019 – Niniejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2019).


02.04.2019 – Niniejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do zapytania ofertowego w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2019).”


27.03.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/3/2019.”


25.03.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Wykonanie remontu kanałów w hali EZT na torach 201 i 202 położonych przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, KS/FZ/WNZ-000078/2019.”


24.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


15.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


07.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


03.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


03.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/71/2018.”