×

Zapraszamy do zapoznania się z przetargami ogłaszanymi przez Koleje Śląskie sp. z o. o.

Informujemy, iż wszystkie postępowania przetargowe według prawa zamówień publicznych prowadzone są na platformie zakupowej.


27.03.2024 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności spółki Koleje Śląskie sp. z o.o., NZ.314.7.2024.


11.03.2024 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności spółki Koleje Śląskie sp. z o.o., NZ.314.7.2024


25.08.2023 – Zamawiający, Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach informuje, że rozstrzygnął postępowanie na platformie Baza Konkurencyjności BK 2021 – Ogłoszenie nr 2023-13316-169429.

FESL.04.03-IZ.00-009/23 – „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach” FESL.04.03-12.01-009/23 typ 2- zaplecze techniczne,

Postępowanie dotyczy uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunków technicznych podłączenia Inwestycji do kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach.

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.


23.08.2023 – Zamawiający, Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach informuje, że prowadzi postępowanie na platformie Baza Konkurencyjności BK 2021 – Ogłoszenie nr 2023-13316-169429.

FESL.04.03-IZ.00-009/23 – „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach” FESL.04.03-12.01-009/23 typ 2- zaplecze techniczne,

Postępowanie dotyczy:
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunków technicznych podłączenia Inwestycji do kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach.
W związku z powyższym Zamawiający informuje o wysokości środków zabezpieczonych na realizację zamówienia.


20.07.2023 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności spółki Koleje Śląskie sp. z o.o., KS/NZZP/3/2023


04.07.2023 – Zamawiający, Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach informuje, że prowadzi postępowanie na platformie Baza Konkurencyjności BK 2021 – Ogłoszenie nr 2023-13316-162841.

FESL.04.03-12.01-009/23 typ 2- zaplecze techniczne – „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach”

Postępowanie dotyczy: opracowania załączników do wniosku o dofinansowanie dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach”.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o wyniku postępowania.


27.06.2023 – Zamawiający, Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach informuje, że prowadzi postępowanie na platformie Baza Konkurencyjności BK 2021 – Ogłoszenie nr 2023-13316-162841.

FESL.04.03-12.01-009/23 typ 2- zaplecze techniczne – „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach”

Postępowanie dotyczy: opracowania załączników do wniosku o dofinansowanie dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach”.

W związku z powyższym Zamawiający upublicznia kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.


17.05.2023 – Zamawiający, Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach informuje, że rozstrzygnął postępowanie na platformie Baza Konkurencyjności BK 2021 – Ogłoszenie nr 2023-13316-150060.

Postępowanie dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie świadczenia usług nadzoru i zarządzania przy realizacji inwestycji dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach”.

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.


14.04.2023 – Zamawiający, Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach informuje, że prowadzi postępowanie na platformie Baza Konkurencyjności
BK 2021 – Ogłoszenie nr 2023-13316-150060.

Postępowanie dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie świadczenia usług nadzoru i zarządzania przy realizacji inwestycji dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie sp. z o. o. w Katowicach”. W związku z powyższym Zamawiający upublicznia kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia


11.04.2023 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności spółki Koleje Śląskie sp. z o.o., KS/NZZP/2/2023.

Załączniki:


24.03.2023 – Sprzedający publikuje unieważnienie postępowania w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności spółki Koleje Śląskie sp. z o.o., KS/NZZP/1/2023.


01.03.2023 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności spółki Koleje Śląskie sp. z o.o., KS/NZZP/1/2023.


27.07.2022 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności spółki Koleje Śląskie sp. z o.o., KS/NZZP/2/2022.


25.03.2022 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności spółki Koleje Śląskie sp. z o.o., KS/NZZP/1/2022.


01.10.2021 – Sprzedający ponownie publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NZZP/3/2021.


14.09.2021 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NZZP/3/2021.


09.07.2021 – Niniejszym Koleje Śląskie Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 58 publikują ogłoszenie w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. za 2021 r. i 2022 r.


16.06.2021 – Sprzedający publikuje poprawiony załącznik – formularz ofertowy do ogłoszenia w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NZZP/2/2021


10.06.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: Powierzenie funkcji Inwestora Zastępczego w ramach budowy nowego zaplecza zespołu utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie zaplecza utrzymania taboru spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. przy ul. Raciborskiej 58 w formule „zaprojektuj i wybuduj” – KS/FFZM/WNZ-000386/2021


08.06.2021 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NZZP/2/2021.


24.05.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Powierzenie funkcji Inwestora Zastępczego w ramach budowy nowego zaplecza zespołu utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie zaplecza utrzymania taboru spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. przy ul. Raciborskiej 58 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. – numer postępowania: KS/FFZM/WNZ-000386/2021.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nie powodują zmiany terminu składania ofert, tj. 26 maja 2021 roku, do godz. 11.00.


18.05.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rolek termicznych do drukarek fiskalnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – KS/FFZM/WNZ-000330/2021/1


18.05.2021 – Niniejszym, Zamawiający informuje, iż z uwagi na zgłoszone problemy z publikacją i odczytem plików stanowiących załączniki do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Powierzenie funkcji inwestora zastępczego w ramach budowy nowego zaplecza zespołu utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie zaplecza utrzymania taboru spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. przy ul. Raciborskiej 58 w formule „zaprojektuj i wybuduj” nr postępowania KS/FZ/WNZ-000386/2021 na stronie przy pierwotnej publikacji zostały umieszczone osobne pliki z zapytaniem ofertowym i załącznikami. W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 26.05.2021 do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi 26.05.2021 o godzinie 11:15.


18.05.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje unieważnienie czynności wyboru oferty oraz ponowny wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy wody mineralnej dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – KS/FFZM/WNZ-000424/2021


13.05.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty do Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy wody mineralnej dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”  – numer postępowania: KS/FZZM/WNZ-000424/2021


12.05.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rolek termicznych do drukarek fiskalnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/FFZM/WNZ-000330/2021/1.


11.05.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn. Powierzenie funkcji inwestora zastępczego w ramach budowy nowego zaplecza zespołu utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie zaplecza utrzymania taboru spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. przy ul. Raciborskiej 58 w formule „zaprojektuj i wybuduj” nr postępowania KS/FZ/WNZ-000386/2021.


07.05.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rolek termicznych do drukarek fiskalnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” nr postępowania KS/FZ/WNZ-00030/2021/1


27.04.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy wody mineralnej dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”  – numer postępowania: KS/FZZM/WNZ-000424/2021


23.04.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży identyfikacyjnej pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – KS/FFZM/WNZ-000403/2021


14.04.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży identyfikacyjnej pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”: KS/FFZM/WNZ-000403/2021


14.04.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rolek termicznych do drukarek fiskalnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – KS/FFZM/WNZ-000330/2021


14.04.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie przeglądów klimatyzatorów dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – KS/FFZM/WNZ-000398/2021


06.04.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego oraz składanki komputerowej na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – KS/FFZM/WNZ-000394/2021


01.04.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rolek termicznych do drukarek fiskalnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/FFZM/WNZ-000330/2021.


31.03.2021 – Niniejszym Zamawiający publikuje wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie sp. z o.o., w zakresie zadania pod nazwą Sukcesywne dostawy rolek termicznych do drukarek fiskalnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. nr postępowania KS/FZ/WNZ-00030/2021 r. do dnia 06.04.2021 r.


26.03.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rolek termicznych do drukarek fiskalnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o”: KS/FFZM/WNZ-000330/2021


23.03.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie przeglądów klimatyzatorów  dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”: KS/FFZM/WNZ-000398/2021


19.03.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego oraz składanki komputerowej na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”  – numer postępowania: KS/FZZM/WNZ-000394/2021


16.03.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa bezprzewodowych czajników elektrycznych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. ” – KS/FFZM/WNZ-000204/2021


09.03.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rękawic roboczych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” KS/FFZM/WNZ-000381/2021


08.03.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa bezprzewodowych czajników elektrycznych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie” – numer postępowania: KS/FFZM/WNZ-000204/2021


05.03.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa bezprzewodowych czajników elektrycznych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie” – numer postępowania: KS/FFZM/WNZ-000204/2021


03.03.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa bezprzewodowych czajników elektrycznych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o”: KS/FFZM/WNZ-000204/2021


25.02.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rękawic roboczych na potrzeby spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/FFZM/WNZ-000381/2021.


19.02.2021 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rękawic roboczych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.”: KS/FFZM/WNZ-000381/2021


27.01.2021 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/39/2020.”


15.01.2021 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/39/2020.”


08.01.2021 – Zamawiający publikuje sprostowanie do Wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/39/2020.” opublikowanych w dniu 7.01.2021r.:
W w/w wyjaśnieniach w miejsce zapisu:
„Termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2021r. o godzinie 11:30.”
Powinno być:
„Termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2021r. o godzinie 11:00.”


08.01.2021 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NZZP/1/2021.


07.01.2021 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/39/2020.”