×

Przejazd z rowerem w pociągach Kolei Śląskich

 • Odpłatnie podróżny może przewieźć jeden niezłożony i nieopakowany rower, w tym rower trójkołowy.
 • Przewóz roweru w pociągach KŚ nie może utrudniać przejazdu innym podróżnym, narażać na szkodę osób trzecich lub ich mienia, a także nie może powodować zanieczyszczenia i uszkodzenia wagonu.
 • Rower powinien być przewożony w pociągu w części przystosowanej do przewozu rowerów lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym.
 • Przewóz odbywa się pod nadzorem podróżnego.
 • W pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) nie ma możliwości przewozu roweru, z wyłączeniem pojazdów do tego przeznaczonych (np. Cyklobus, autobus z bagażnikiem rowerowym, pojazdy niskopodłogowe, w których rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe).

Pasażer za przejazd z rowerem obowiązany jest do uiszczenia opłaty za przejazd oraz opłaty za przewóz roweru, zgodnie z Cennikiem (C-KŚ) – Dział IV Taryfy przewozowej (TP-KŚ). Odprawy osób podróżujących z rowerem dokonuje się w trakcie kontroli bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.

W przypadku odmowy zapłacenia należności za przewóz roweru, personel pokładowy nalicza opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy, określoną w ww. Cenniku (C-KŚ), Rozdział 9 – Opłaty dodatkowe.

W związku ze wprowadzeniem standardu obsługi podróżnych w ZKA w zależności od przewidzianego do obsługi kursu autobusu od dn. 04.09.2022 r. wprowadza się następujące zasady:

 1. Przewóz rowerów, wózków dziecięcych i innych w ZKA jest dozwolony i odbywa się na tych samych zasadach co na pokładach pociągów KŚ.
 2. Przewóz rowerów jest uzależniony od typu autobusu asygnowanego na dany kurs ZKA. Typ autobusu jest oznaczony odpowiednim piktogramem w Liniowym Rozkładzie Jazdy oraz wyszukiwarkach zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj
autobusu:
Oznaczenie w RJ
(wzór)
Udogodnienia dla OzN/
osób z wózkiem dziecięcym
Przewóz
rowerów
Zdjęcie poglądowe

Autobus
wysokopodłogowy

Piktogram autobusu Brak udogodnień Brak przewozu rowerów Podróżny z rowerem stojący przed autobusem
Autobus
niskopodłogowy
Piktogram autobusu

Piktogram osoby poruszającej się na wózku

Podkreślony piktogram roweru_________

Dostępne udogodnienia Możliwe utrudnienia w przewozie rowerów

w miejscu do tego
nieprzystosowanym

Podróżny z rowerem wysiadający z autobusu
CYKLOBUS Piktogram autobusu

Piktogram osoby poruszającej się na wózku

Piktogram roweru

Dostępne udogodnienia Możliwość przewozu rowerów

bagażnik rowerowy

Podróżny montujący rower na specjalnym uchwycie
CYKLOBUS + Piktogram autobusu

Piktogram roweru

Brak udogodnień Możliwość przewozu rowerów

przyczepa do
przewozu rowerów

Podróżny montujący rower na przyczepie

Na odpłatny przewóz roweru wydaje się:

 • bilet jednorazowy za przewóz roweru pod opieką podróżnego – łącznie lub do okazanego biletu na przejazd. Bilet jest ważny z biletem na przejazd, do którego został wydany,
 • bilet sieciowy miesięczny za przewóz roweru pod opieką podróżnego – ważny w pociągach uruchamianych przez przewoźnika KŚ – wystawiany imiennie dla osoby, która zamierza przewozić rower.

Bezpłatnie można przewieźć jeden złożony i opakowany rower.

Zestawienie liczby miejsc do przymocowania roweru w poszczególnych typach pojazdów można znaleźć w poniższej tabeli:

 

W przypadku odmowy zapłacenia należności za przewóz roweru, personel pokładowy nalicza opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy, określoną w ww. Cenniku (C-KŚ), Rozdział 9 – Opłaty dodatkowe.

Na odpłatny przewóz roweru wydaje się:

 • bilet jednorazowy za przewóz roweru pod opieką podróżnego – łącznie lub do okazanego biletu na przejazd. Bilet jest ważny z biletem na przejazd, do którego został wydany,
 • bilet sieciowy miesięczny za przewóz roweru pod opieką podróżnego – ważny
  w pociągach uruchamianych przez przewoźnika KŚ – wystawiany imiennie dla osoby, która zamierza przewozić rower.

Bezpłatnie można przewieźć jeden złożony i opakowany rower.

Przewóz rowerów

 

 

Część archiwalna Regulaminu oferty specjalnej „Kołem po śląsku”

RozwińRozwiń aby przeczytać więcej