×

Zmienione zasady przewozu rowerów od 9 czerwca 2024 r.

 

UWAGA! Od 22 czerwca 2024 r. w pociągach Kolei Śląskich sp. z o.o. zostanie uruchomiony system limitowania miejsc na przewóz rowerów.

Przedsprzedaż biletów objętych systemem limitowania miejsc rozpoczyna się 9 czerwca 2024 r.

Cena za przewóz roweru w pociągach Kolei Śląskich wynosi:

 • bilet jednorazowy – 8,40 zł,
 • bilet sieciowy miesięczny na przewóz roweru – 84,90 zł.

W pociągach Kolei Śląskich możliwy będzie przewóz wyłącznie takiej liczby rowerów, na jaką pozwala pojemność taboru obsługującego dane połączenie i określona w nim liczba miejsc wyznaczonych do przewozu rowerów.

Jeżeli przewóz będzie odbywał się na kilku łączących się odcinkach pociągami Kolei Śląskich (połączenie z przesiadką), bilet wydaje się wyłącznie pod warunkiem dostępności miejsca na przewóz roweru na każdym z odcinków.

W przypadku zmiany taboru dedykowanego do obsługi danego połączenia, która skutkuje zmniejszeniem się dostępności miejsc rowerowych, podróżnemu – mimo posiadanej rezerwacji miejsca – drużyna konduktorska może odmówić przewozu. W tym przypadku podróżny powinien otrzymać odpowiednie poświadczenie, stanowiące podstawę do otrzymania zwrotu należności za bilet.

Bilety sieciowe miesięczne na przewóz roweru

Każdorazowo posiadacz biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru zobowiązany jest zgłosić się do drużyny konduktorskiej i zarejestrować swój przejazd z rowerem, czego potwierdzeniem jest pobranie wydruku Potwierdzenia rejestracji przewozu roweru.

Posiadanie biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru nie gwarantuje podróżnemu miejsca do przewozu roweru w pociągu. Drużyna konduktorska decyduje o liczbie przewożonych rowerów w pociągu w danej relacji. W przypadku braku dostępnych miejsc do przewozu roweru drużyna konduktorska może odmówić przewozu roweru mimo posiadanego biletu na jego przewóz.

Podróżny z rowerem nie posiadający biletu na przewóz zobowiązany jest przed wejściem do pociągu zgłosić się do drużyny konduktorskiej. Od osób podróżujących z rowerem pobierana jest opłata za wydanie biletu w pociągu wyłącznie wówczas, gdy przejazd rozpoczyna się wtedy, gdy punkt odprawy jest czynny lub na stacji/przystanku znajduje się biletomat, w którym można zakupić bilet płacąc gotówką.

PAMIĘTAJ! Podróżując z rowerem należy zgłosić się do drużyny konduktorskiej, a ta, biorąc pod uwagę komfort i bezpieczeństwo będzie weryfikowała możliwości przewozu rowerów mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa i porządku w przewozie.

Podróżni posiadający bilety okresowe oraz  jednorazowe na przewóz roweru  wydane na innego przewoźnika, honorowane w pociągach KŚ, zobowiązani są zgłosić się do drużyny konduktorskiej w celu uzyskania zgody na przewóz roweru oraz pobrania „Potwierdzenia rejestracji przewozu roweru”.  Zasada dotyczy również biletów wydanych w ramach oferty Wspólny Bilet.

Oferta specjalna biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru – pdf


Przejazd z rowerem w pociągach Kolei Śląskich

 • Odpłatnie podróżny może przewieźć jeden niezłożony i nieopakowany rower, pod warunkiem posiadania biletu na jego przewóz w pociągu.
 • Przewoź roweru w pociągach KŚ jest objęty systemem limitowania miejsc. W pociągach KŚ można przewieźć wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu.
 • Podróżny podczas zakupu biletu na przewóz roweru określa relację i wskazuje pociąg/i, którym/i będzie realizował przewóz. Przejazd z rowerem może odbywać się tylko w pociągach, których numery znajdują się na posiadanym bilecie.
 • Przy przewozie roweru na kilku łączących się odcinkach, bilet wydaje się wyłącznie pod warunkiem dostępności miejsca na przewóz roweru na każdym odcinku.
 • Przewóz roweru w pociągach KŚ nie może utrudniać przejazdu innym podróżnym, narażać na szkodę osób trzecich lub ich mienia, a także nie może powodować zanieczyszczenia i uszkodzenia wagonu.
 • Rower powinien być przewożony w pociągu w części przystosowanej do przewozu rowerów lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym.
 • Przewóz odbywa się pod nadzorem podróżnego.
 • W pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) dopuszcza się możliwość przewozu rowerów pod warunkiem udostępnienia miejsca na jego przewóz w danym pojeździe.

Pasażer za przejazd z rowerem obowiązany jest do uiszczenia opłaty za przejazd oraz opłaty za przewóz roweru, zgodnie z Cennikiem (C-KŚ) – Dział IV Taryfy przewozowej (TP-KŚ).

W przypadku odmowy zapłacenia należności za przewóz roweru, drużyna konduktorska nalicza opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy, określoną w ww. Cenniku (C-KŚ), Rozdział 9 – Opłaty dodatkowe.

Na odpłatny przewóz roweru wydaje się:

 • bilet jednorazowy za przewóz roweru pod opieką podróżnego – łącznie lub do okazanego biletu na przejazd. Bilet jest ważny z biletem na przejazd, do którego został wydany,
 • bilet sieciowy miesięczny za przewóz roweru pod opieką podróżnego – ważny w pociągach uruchamianych przez przewoźnika KŚ – wystawiany imiennie dla osoby, która zamierza przewozić rower. Posiadacz biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru jest zobowiązany przed każdym przejazdem zgłosić się do drużyny konduktorskiej w celu uzyskania pozwolenia na przewóz roweru. Po jego uzyskaniu, drużyna konduktorska wystawi „Potwierdzenie rejestracji przewozu roweru”.

Bezpłatnie można przewieźć jeden złożony i opakowany rower. Nie podlega również opłacie rowerek dziecięcy (dwu lub trójkołowy) oraz rower trójkołowy rehabilitacyjny, przewożony przez osobę z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się.

Zestawienie liczby miejsc do przymocowania roweru w poszczególnych typach pojazdów można znaleźć w poniższej tabeli:

Pojazd Liczba miejsc na rowery
EN75 5
22WE (EN76) 9
34WEa 4
21WEa 4
22WEd 4
27WEb 14
EN57AKŚ 8
EN57KM 5
EN57AKM 5
EN57AL 5 (40 – pojazd 1938)
EN71AKŚ 6 (36 – pojazd 101)
14WE 7
35WE 6
36WEa 4

 

Planujesz przejazd z rowerem dla większej grupy osób?

Zgłoszenie przejazdu grupy osób z rowerami na 14 dni przed odjazdem można dokonać za pośrednictwem bok@kolejeslaskie.pl
+48 32 428 88 88. Zgłoszenie pozwoli nam wskazać Państwu dogodne połączenie, którym będą mogli Państwo w miarę możliwości zrealizować podróż z rowerem.

 

Część archiwalna Regulaminu oferty specjalnej „Kołem po śląsku”

RozwińRozwiń aby przeczytać więcej