×

Zmienione zasady przewozu rowerów od 27 kwietnia 2024 r.

 

UWAGA! Od 27 kwietnia 2024 r. w związku przesunięciem terminu uruchomienia rezerwacji miejsc na przewóz roweru w pociągach KŚ, na wniosek Organizatorów przewozów kolejowych województwa śląskiego oraz małopolskiego, nastąpi zmiana zasad odprawy osób podróżujących z rowerem.

 Cena za przewóz roweru w pociągach Kolei Śląskich na terenie województwa śląskiego będzie wynosiła:

 • biletu jednorazowego – 8,40 zł,
 • biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru – 84,90 zł.

Podróżni którzy planują przejazd na odcinkach Katowice – Kraków Główny oraz Katowice – Zakopane w naszych pociągach, w relacjach częściowo obejmujących obszar województwa małopolskiego prosimy, aby skorzystali z oferty „Małopolski bilet rowerowy” dostępnej w elektronicznych systemach sprzedaży POLREGIO oraz Kolei Małopolskich. Bilet zakupiony z tej oferty jest honorowany w pociągach Kolei Śląskich.

Podróżni którzy zakupili bilet na przewóz roweru w samoobsługowym kanale sprzedaży Kolei Śląskich (tj. biletomat, internetowy system sprzedaży, aplikacja mobilna) na odcinek Katowice – Kraków Główny oraz Katowice – Zakopane,  w relacji obejmującej województwo małopolskie, mogą na drodze reklamacji, ubiegać się o zwrot różnicy ceny biletu na przewóz roweru KŚ, a ceną honorowanego biletu z oferty „Małopolski bilet rowerowy”.

Podróżni posiadający „Bilet sieciowy miesięczny na przewóz roweru” będą mogli odbywać przejazdy na terenie województwa śląskiego, natomiast na obszarze częściowo obejmującym obszar województwa małopolskiego mogą skorzystać z honorowanej oferty „Małopolski bilet rowerowy”.

PAMIĘTAJ! Podróżując z rowerem należy zgłosić się do drużyny konduktorskiej, a ta, biorąc pod uwagę komfort i bezpieczeństwo będzie weryfikowała możliwości przewozu rowerów mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa i porządku w przewozie.

Oferta specjalna „Bilet sieciowy miesięczny na przewóz roweru”


Przejazd z rowerem w pociągach Kolei Śląskich

 • Odpłatnie podróżny może przewieźć jeden niezłożony i nieopakowany rower.
 • Przewóz roweru w pociągach KŚ nie może utrudniać przejazdu innym podróżnym, narażać na szkodę osób trzecich lub ich mienia, a także nie może powodować zanieczyszczenia i uszkodzenia wagonu.
 • Rower powinien być przewożony w pociągu w części przystosowanej do przewozu rowerów lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym.
 • Przewóz odbywa się pod nadzorem podróżnego.
 • W pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) nie ma możliwości przewozu roweru, z wyłączeniem pojazdów do tego przeznaczonych (np. Cyklobus, autobus z bagażnikiem rowerowym, pojazdy niskopodłogowe, w których rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe).

Pasażer za przejazd z rowerem obowiązany jest do uiszczenia opłaty za przejazd oraz opłaty za przewóz roweru, zgodnie z Cennikiem (C-KŚ) – Dział IV Taryfy przewozowej (TP-KŚ).

W przypadku odmowy zapłacenia należności za przewóz roweru, drużyna konduktorska nalicza opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy, określoną w ww. Cenniku (C-KŚ), Rozdział 9 – Opłaty dodatkowe.

W związku z wprowadzeniem standardu obsługi podróżnych w ZKA w zależności od przewidzianego do obsługi kursu autobusu, obowiązują następujące zasady:

 1. Przewóz rowerów, wózków dziecięcych i innych w ZKA jest dozwolony i odbywa się na tych samych zasadach co na pokładach pociągów KŚ.
 2. Przewóz rowerów jest uzależniony od typu autobusu asygnowanego na dany kurs ZKA. Typ autobusu jest oznaczony odpowiednim piktogramem w Liniowym Rozkładzie Jazdy oraz wyszukiwarkach zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj
autobusu:
Oznaczenie w RJ
(wzór)
Udogodnienia dla OzN/
osób z wózkiem dziecięcym
Przewóz
rowerów
Zdjęcie poglądowe

Autobus
wysokopodłogowy

Piktogram autobusu Brak udogodnień Brak przewozu rowerów Podróżny z rowerem stojący przed autobusem
Autobus
niskopodłogowy
Piktogram autobusu

Piktogram osoby poruszającej się na wózku

Podkreślony piktogram roweru_________

Dostępne udogodnienia Możliwe utrudnienia w przewozie rowerów

w miejscu do tego
nieprzystosowanym

Podróżny z rowerem wysiadający z autobusu
CYKLOBUS Piktogram autobusu

Piktogram osoby poruszającej się na wózku

Piktogram roweru

Dostępne udogodnienia Możliwość przewozu rowerów

bagażnik rowerowy

Podróżny montujący rower na specjalnym uchwycie
CYKLOBUS + Piktogram autobusu

Piktogram roweru

Brak udogodnień Możliwość przewozu rowerów

przyczepa do
przewozu rowerów

Podróżny montujący rower na przyczepie

Na odpłatny przewóz roweru wydaje się:

 • bilet jednorazowy za przewóz roweru pod opieką podróżnego – łącznie lub do okazanego biletu na przejazd. Bilet jest ważny z biletem na przejazd, do którego został wydany,
 • bilet sieciowy miesięczny za przewóz roweru pod opieką podróżnego – ważny w pociągach uruchamianych przez przewoźnika KŚ – wystawiany imiennie dla osoby, która zamierza przewozić rower. Posiadacz biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru jest zobowiązany przed każdym przejazdem zgłosić się do drużyny konduktorskiej w celu uzyskania pozwolenia na przewóz roweru. Po jego uzyskaniu, drużyna konduktorska wystawi „Potwierdzenie rejestracji przewozu roweru”.

Bezpłatnie można przewieźć jeden złożony i opakowany rower. Nie podlega również opłacie rowerek dziecięcy (dwu lub trójkołowy) oraz rower trójkołowy rehabilitacyjny, przewożony przez osobę z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się.

Zestawienie liczby miejsc do przymocowania roweru w poszczególnych typach pojazdów można znaleźć w poniższej tabeli:

Pojazd Liczba miejsc na rowery
EN75 5
22WE (EN76) 9
34WEa 4
21WEa 4
22WEd 4
27WEb 14
EN57AKŚ 8
EN57KM 5
EN57AKM 5
EN57AL 5 (40 – pojazd 1938)
EN71AKŚ 6 (36 – pojazd 101)
14WE 7
35WE 6
36WEa 4

W przypadku odmowy zapłacenia należności za przewóz roweru, personel pokładowy nalicza opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy, określoną w ww. Cenniku (C-KŚ), Rozdział 9 – Opłaty dodatkowe.

 

Część archiwalna Regulaminu oferty specjalnej „Kołem po śląsku”

RozwińRozwiń aby przeczytać więcej