×

Przejazd z rowerem w pociągach Kolei Śląskich

  • Odpłatnie podróżny może przewieźć jeden niezłożony i nieopakowany rower, w tym rower trójkołowy.
  • Przewóz roweru w pociągach KŚ nie może utrudniać przejazdu innym podróżnym, narażać na szkodę osób trzecich lub ich mienia, a także nie może powodować zanieczyszczenia i uszkodzenia wagonu.
  • Rower powinien być przewożony w pociągu w części przystosowanej do przewozu rowerów lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym.
  • Przewóz odbywa się pod nadzorem podróżnego.
  • W pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) nie ma możliwości przewozu roweru.

Rezerwacja miejsc na przewóz roweru

W wyznaczonych pociągach KŚ lub autobusach ZKA dopuszcza się możliwość nieodpłatnej rezerwacji miejsca na przewóz roweru. Rezerwacja jest możliwa w kasach stacjonarnych Kolei Śląskich oraz na stronie https://bilet.kolejeslaskie.com.

Podróżni, którzy chcą zakupić jednocześnie bilet na przejazd i bilet na przewóz roweru z rezerwacją powinni wybrać zakładkę „Bilety jednorazowe”, a następnie wpisać relację przejazdu. W kolejnym oknie należy wybrać w typie biletu „jednorazowy” oraz w polu „Podróżny przewozi” zaznaczyć okienko „Rower”. Po naciśnięciu przycisku „Dalej” należy kontynuować proces zakupu biletu.

Podróżni, którzy posiadają bilet na przewóz roweru i chcą dokonać rezerwacji powinni wybrać zakładkę bilety jednorazowe, a następnie wpisać relację przejazdu zgodną z posiadanym bilet. W kolejnym kroku z zakładki „Typ biletów” należy wybrać „Rezerwacja roweru (do biletu na przewóz roweru)”. Następnie należy kontynuować zakup biletu poprzez wypełnienie wymaganych pól i naciśnięcie przycisku „Dalej”. W obu przypadkach rezerwacja jest drukowana w formie biletu.

Lista pociągów i autobusów ZKA dostępnych w rezerwacji miejsc na rowery jest dostępna pod linkiem:

Pasażer za przejazd z rowerem obowiązany jest do uiszczenia opłaty za przejazd oraz opłaty za przewóz roweru, zgodnie z Cennikiem (C-KŚ) – Dział IV Taryfy przewozowej (TP-KŚ). Odprawy osób podróżujących z rowerem dokonuje się w trakcie kontroli bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.

Zestawienie liczby miejsc do przymocowania roweru w poszczególnych typach pojazdów można znaleźć w poniższej tabeli:

 

W przypadku odmowy zapłacenia należności za przewóz roweru, personel pokładowy nalicza opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy, określoną w ww. Cenniku (C-KŚ), Rozdział 9 – Opłaty dodatkowe.

Na odpłatny przewóz roweru wydaje się:

  • bilet jednorazowy za przewóz roweru pod opieką podróżnego – łącznie lub do okazanego biletu na przejazd. Bilet jest ważny z biletem na przejazd, do którego został wydany,
  • bilet sieciowy miesięczny za przewóz roweru pod opieką podróżnego – ważny
    w pociągach uruchamianych przez przewoźnika KŚ – wystawiany imiennie dla osoby, która zamierza przewozić rower.

Bezpłatnie można przewieźć jeden złożony i opakowany rower.

Przewóz rowerów