×

Przejazd z rowerem w pociągach Kolei Śląskich

 • Odpłatnie podróżny może przewieźć jeden niezłożony i nieopakowany rower, w tym rower trójkołowy, z wyłączeniem ofert specjalnych, które umożliwiają nieodpłatny przewóz roweru lub hulajnogi, np. Regulamin oferty specjalnej „Kołem po Śląsku”.
 • Przewóz roweru w pociągach KŚ nie może utrudniać przejazdu innym podróżnym, narażać na szkodę osób trzecich lub ich mienia, a także nie może powodować zanieczyszczenia i uszkodzenia wagonu.
 • Rower powinien być przewożony w pociągu w części przystosowanej do przewozu rowerów lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym.
 • Przewóz odbywa się pod nadzorem podróżnego.
 • W pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) nie ma możliwości przewozu roweru, z wyłączeniem pojazdów do tego przeznaczonych (np. Cyklobus, autobus z bagażnikiem rowerowym, pojazdy niskopodłogowe, w których rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe).

Cyklobus (autobus bezpośredni dedykowany do przewozu większej liczby rowerów) kursuje od 30 kwietnia 2022 r. do 30 sierpnia 2022 r. na linii komunikacyjnej S6 (Katowice – Wisła Głębce),we wszystkie dni wolne od pracy. Cyklobus został uruchomiony do następujących kursów:

 • nr ZKA 94161 (Skoczów -Wisła Uzdrowisko)
 • nr ZKA 94607 (Skoczów – Wisła Uzdrowisko)
 • nr ZKA 94162/3 (Skoczów – Wisła Uzdrowisko)
 • nr ZKA 94654 (Wisła Uzdrowisko – Skoczów)
 • nr ZKA 94154 (Wisła Uzdrowisko – Skoczów)
 • nr ZKA 94660 (Wisła Uzdrowisko  –  Skoczów)

UWAGA! Przejazd Cyklobusem będzie możliwy tylko w relacji SKOCZÓW D.K (przesiadka z pociągu) – WISŁA UZDROWISKO (bez przystanków pośrednich).

Autobusy z bagażnikami rowerowymi – pozwalają na przewóz trzech rowerów, nie blokując zarazem wnętrza pojazdu. Autobusy z bagażnikami obsługują wszystkie kursy linii ZKA S6 Skoczów – Wisła Głębce, w rozkładzie liniowym tego rodzaju autobusy są oznaczone piktogramem roweru.

Pojazdy niskopodłogowe – nie są to pojazdy dedykowane rowerzystom, jednak w przypadku, gdy w środku nie ma wielu podróżnych, a rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe, przewóz roweru jest dopuszczalny. W liniowym rozkładzie jazdy kursy obsługiwane przez autobusy niskopodłogowe są oznakowane w następujący sposób:

Pasażer za przejazd z rowerem obowiązany jest do uiszczenia opłaty za przejazd oraz opłaty za przewóz roweru, zgodnie z Cennikiem (C-KŚ) – Dział IV Taryfy przewozowej (TP-KŚ). Odprawy osób podróżujących z rowerem dokonuje się w trakcie kontroli bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.

W przypadku odmowy zapłacenia należności za przewóz roweru, personel pokładowy nalicza opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy, określoną w ww. Cenniku (C-KŚ), Rozdział 9 – Opłaty dodatkowe.

Na odpłatny przewóz roweru wydaje się:

 • bilet jednorazowy za przewóz roweru pod opieką podróżnego – łącznie lub do okazanego biletu na przejazd. Bilet jest ważny z biletem na przejazd, do którego został wydany,
 • bilet sieciowy miesięczny za przewóz roweru pod opieką podróżnego – ważny
  w pociągach uruchamianych przez przewoźnika KŚ – wystawiany imiennie dla osoby, która zamierza przewozić rower.

Bezpłatnie można przewieźć jeden złożony i opakowany rower.

Zestawienie liczby miejsc do przymocowania roweru w poszczególnych typach pojazdów można znaleźć w poniższej tabeli:

 

W przypadku odmowy zapłacenia należności za przewóz roweru, personel pokładowy nalicza opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy, określoną w ww. Cenniku (C-KŚ), Rozdział 9 – Opłaty dodatkowe.

Na odpłatny przewóz roweru wydaje się:

 • bilet jednorazowy za przewóz roweru pod opieką podróżnego – łącznie lub do okazanego biletu na przejazd. Bilet jest ważny z biletem na przejazd, do którego został wydany,
 • bilet sieciowy miesięczny za przewóz roweru pod opieką podróżnego – ważny
  w pociągach uruchamianych przez przewoźnika KŚ – wystawiany imiennie dla osoby, która zamierza przewozić rower.

Bezpłatnie można przewieźć jeden złożony i opakowany rower.

Przewóz rowerów