×

Ośrodek Szkolenia Maszynistów jest profesjonalną jednostką uprawnioną do prowadzenia szkoleń i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów na podstawie wpisu do „Rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów prowadzi szkolenia i egzaminy dla kandydatów na maszynistów celem uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty.

Dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są: licencja maszynisty oraz świadectwo maszynisty.

Licencja maszynisty – jest to dokument potwierdzający, że maszynista spełnia minimalne wymagania pod względem warunków zdrowotnych, wykształcenia oraz ogólnych umiejętności zawodowych. Licencja określa tożsamość maszynisty, wskazuje organ wydający dokument oraz okres ważności dokumentu.

UWAGA: Sama licencja nie uprawnia jej posiadacza do prowadzenia pojazdów kolejowych!

Świadectwo maszynisty – jest to dokument określający rodzaj infrastruktury, w obrębie której posiadacz jest uprawniony prowadzić pojazdy kolejowe oraz rodzaj taboru, do prowadzenia którego posiadacz jest uprawniony.

Ośrodek zapewnia realizację szkoleń i egzaminów przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną w oparciu o autorskie programy szkoleń.

 

Kontakt:

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów

numer w rejestrze: PL/23/2016

Naczelnik Ośrodka Szkolenia Zawodowego:
Bożena Kopczyńska
tel.: +48 727 030 155
bozena.kopczynska@kolejeslaskie.pl

 


 

Rezerwacja przejazdów na symulatorze pojazdu kolejowego

Kliknij, aby przejść do formularza rezerwacyjnego!Kliknij, aby przejść do formularza rezerwacyjnego!