×

Ośrodek Szkolenia Maszynistów jest profesjonalną jednostką uprawnioną do przeprowadzania szkoleń maszynistów i kandydatów na maszynistów na podstawie wpisu do „Rejestru ośrodków szkolenia” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Ośrodek Szkolenia Maszynistów
i Kandydatów na Maszynistów w spółce Koleje Śląskie sp. z o. o.
o numerze w rejestrze: PL/23/2016

Dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są: licencja maszynisty oraz świadectwo maszynisty.

Licencja maszynisty – jest to dokument potwierdzający, że maszynista spełnia minimalne wymagania pod względem warunków zdrowotnych, wykształcenia oraz ogólnych umiejętności zawodowych. Licencja określa tożsamość maszynisty, wskazuje organ wydający dokument oraz okres ważności dokumentu.

UWAGA: Sama licencja nie uprawnia jej posiadacza do prowadzenia pojazdów kolejowych!

Świadectwo maszynisty – jest to dokument określający rodzaj infrastruktury, w obrębie której posiadacz jest uprawniony prowadzić pojazdy kolejowe oraz rodzaj taboru, do prowadzenia którego posiadacz jest uprawniony.

 

Ośrodek Szkolenia posiada uprawnienia m. in. w zakresie:

  • przeprowadzania szkoleń na licencję maszynisty,
  • przeprowadzania szkoleń na świadectwo maszynisty,
  • szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego,

Ośrodek szkolenia posiada:

  • w pełni wyposażone sale szkoleń,
  • doświadczoną kadrę dydaktyczną,
  • symulator pojazdu kolejowego ELF II (22Wed)
  • dostęp do bocznicy kolejowej i hali naprawczej taboru kolejowego,
  • dostęp do nowoczesnych pojazdów kolejowych.

Ważne!

Kandydaci na maszynistów po odbyciu szkolenia na licencję lub świadectwo maszynisty egzaminy zdają w CENTRUM EGZAMINOWANIA I MONITOROWANIA MASZYNISTÓW
Urzędu Transportu Kolejowego

https://utk.gov.pl/pl/urzad/biura-i-departamenty/19623,Centrum-Egzaminowania-i-Monitorowania-Maszynistow.html


Kontakt:

Ośrodek Szkolenia Maszynistów
i Kandydatów na Maszynistów
w spółce Koleje Śląskie sp. z o. o.
Raciborska 58
40-074 Katowice

w sprawie szkoleń maszynistów i kandydatów na maszynistów:
Beata Omelczuk
tel.:+48 727 030 172
e-mail: osrodek.szkolenia@kolejeslaskie.pl

w sprawie szkoleń na symulatorze pojazdu kolejowego
e-mail: szkolenia.symulator@kolejeslaskie.pl

Naczelnik Ośrodka Szkolenia Maszynistów:
Bożena Kopczyńska
tel.: +48 727 030 155
e-mail: bozena.kopczynska@kolejeslaskie.pl