×

Zmiana zasad wystawiania faktur za bilety jednorazowe od 1 lipca 2021 r.

Od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązuje znowelizowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 1105 z późn. zm.).  W związku z tym  zmianie ulegają zasady wystawiania faktur za bilety jednorazowe.

Bilet na przejazd jednorazowy wydany na dowolną odległość zawierający nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, kwotę należności wraz z podatkiem oraz kwotę podatku jest fakturą VAT.
Na należności pobrane z tytułu sprzedaży ww. biletu nie wystawia się dodatkowej (kolejnej) faktury VAT.

Osoba nabywająca bilet inny niż wymieniony powyżej, na życzenie może otrzymać fakturę VAT za bilet zakupiony w kasie KŚ, biletomacie KŚ prowadzącym sprzedaż biletów albo w pociągu KŚ na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Kasa KŚ na żądanie podróżnego ma obowiązek wystawienia faktury VAT w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi przedłożony w kasie oryginał biletu wraz z paragonem dokumentującym sprzedaż wydanym przez kasę KŚ lub paragon dokumentujący sprzedaż.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą o konieczności wystawienia faktury VAT są zobowiązane poinformować przed transakcją.

Zasady wystawiania faktur VAT za bilety wystawione w internetowych i mobilnych określone są w regulaminach tych kanałów sprzedaży.