×

Bilet na przejazd jednorazowy wydany na odległość nie mniejszą niż 50 km, zawierający nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, kwotę należności wraz z podatkiem oraz kwotę podatku jest fakturą VAT. Na należności pobrane z tytułu sprzedaży ww. biletu nie wystawia się dodatkowej (kolejnej) faktury VAT.

Osoba nabywająca bilet inny niż wymieniony powyżej, na życzenie może otrzymać fakturę VAT za bilet zakupiony w kasie KŚ, biletomacie KŚ, punkcie na mieście prowadzącym sprzedaż biletów albo w pociągu KŚ.

Kasa KŚ, na żądanie podróżnego, ma obowiązek wystawienia faktury VAT w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi przedłożony w kasie oryginał biletu wraz z paragonem dokumentującym sprzedaż wydanym przez kasę KŚ lub paragon dokumentujący sprzedaż.