×

Urząd Transportu Kolejowego to organ odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L z 2007 r. Nr 315, poz. 14).

1-logo

Adres:

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Kontakt:

Infolinia: 801 044 080 lub 22 460 40 80

Adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl