×

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego pełni nadzór nad przestrzeganiem przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Adres:

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Kontakt:

Nr infolinii – prawa pasażerów: 22 460 40 80

Adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl