×

Przedsiębiorstwo Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach”.

Projekt realizujemy, w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa przewozów świadczonych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., a tym samym poprawy i zwiększenia mobilności.
Do celów szczegółowych projektu należą:

  1. Rozbudowa i rozwój istniejącego zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. oraz poprawa jakości utrzymania i serwisowania zakupionego taboru.
  2. Zwiększenie potencjału technicznego przedsiębiorstwa w zakresie reprofilacji zestawów kołowych taboru.
  3. Zwiększenie potencjału technicznego przedsiębiorstwa polegającego na przekształceniu myjni składów pasażerskich w urządzenia całoroczne służące do bieżącego utrzymania czystości pojazdów.
  4. Zwiększenie świadczenia usług serwisowych dodatkowego taboru, umożliwiające zwiększenie liczby nowych połączeń transportowych w ruchu pasażerskim.

W ramach realizacji projektu rozbudujemy kubaturę istniejącego budynku zaplecza technicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi, uporządkujemy układ torowy i związaną z nim sieć trakcyjną, wykonamy przebudowę myjni oraz kupimy, zainstalujemy tokarkę podtorową służącą do reprofilacji zestawów kołowych. Istniejące aktualnie stanowiska utrzymaniowe taboru kolejowego zostaną wydłużone.

Projekt skierowany jest do pasażerów korzystających z kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Efektem projektu będzie poprawa jakości i bezpieczeństwa przewozów oraz usuniecie niedoborów w infrastrukturze serwisu i obsługi kolejowych składów pasażerskich.

#FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 72 452 941,17 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 49 694 255 zł