×

Jedynym właścicielem spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. jest Województwo Śląskie. Dzięki temu Marszałek Województwa ma pełny wpływ na funkcjonowanie spółki, co pomaga w sprawnym zarządzaniu i rozwoju. Dzięki takiemu nadzorowi przedsiębiorstwo wykonuje swoje zadania efektywnie, tanio i solidnie, z pożytkiem dla pasażera.

Bezpośredni nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

  • Henryk Drob – Wiceprzewodniczący
  • Zbigniew Faruga – Sekretarz
  • Dariusz Maszczyk
  • Kazimierz Karolczak
  • Adrian Pasieka