×

Jedynym właścicielem spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. jest Województwo Śląskie. Dzięki temu Marszałek Województwa ma pełny wpływ na funkcjonowanie spółki, co pomaga w sprawnym zarządzaniu i rozwoju. Dzięki takiemu nadzorowi przedsiębiorstwo wykonuje swoje zadania efektywnie, tanio i solidnie, z pożytkiem dla pasażera.

Bezpośredni nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

dr Ewa Chorowska-Kasperlik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

dr Adam Stach – Członek Rady Nadzorczej

adw. Sławomir Litwińczyk – Członek Rady Nadzorczej

adw. Maciej Tomczykiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Sadza – Członek Rady Nadzorczej