×

Przetargi – archiwum 2016


29.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/53/2016.

Treść zawiadomienia


27.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa fizycznej ochrony mienia i monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/77/2016″.

Zawiadomienie


16.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/53/2016.

Treść informacji


14.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/63/2016.

Treść zawiadomienia


14.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa fizycznej ochrony mienia i monitorowania systemów alarmowych Zamawiającego, KS/ZP/77/2016.”

Zapytanie Ofertowe wraz z Załącznikami
Załącznik nr 1 – wersja edytowalna
Załącznik nr 2 – wersja edytowalna
Załącznik nr 6 – wersja edytowalna


13.12.2016 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/NO/2/2016.

Treść ogłoszenia


12.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.

Treść zawiadomienia


9.12.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w  trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/53/2016.

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia.

W dniu 09.12.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016-158385).

Treść wyjaśnień

Edytowalna treść Załącznika do Wyjaśnień

Zmiana ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 9.12.2016


30.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/63/2016.

Treść informacji


30.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.

Treść informacji


30.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/53/2016.

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/53/2016 – Część I IDW
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/53/2016 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/53/2016
Załącznik nr 3 do IDW KS/ZP/53/2016
Załącznik nr 4 do IDW KS/ZP/53/2016
SIWZ KS.ZP.53.2016 Część II – Istotne Postanowienia Umowne
Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/53/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do IDW KS/ZP/53/2016


30.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania spalinowego zespołu trakcyjnego serii SA138 o nr 005, KS/ZP/71/2016.

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/71/2016 – Część I IDW
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/71/2016 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/71/2016
Załącznik nr 3 do IDW KS/ZP/71/2016
Załącznik nr 4 do IDW KS/ZP/71/2016
SIWZ KS.ZP.71.2016 Część II – Wzór umowy z opisem przedmiotu zamówienia wraz z Załącznikami
Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/71/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do IDW KS/ZP/71/2016


24.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.

Treść wyjaśnień do SIWZ


24.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/63/2016.

Treść wyjaśnień do SIWZ


23.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.

Treść wyjaśnień do SIWZ


21.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/63/2016.

Treść zmiany SIWZ


16.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/63/2016.

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/63/2016 – Część I IDW
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/63/2016 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/63/2016
Załączniki nr 3 i nr 4 do IDW KS/ZP/63/2016
SIWZ KS.ZP.63.2016 Część II – Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/63/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i nr 4 do IDW KS/ZP/63/2016


16.11.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, KS/ZP/61/2016.

Treść ogłoszenia
Treść SIWZ:
SIWZ KS/ZP/61/2016 – Część I IDW
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/61/2016 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do IDW KS/ZP/61/2016
Załączniki nr 3 i nr 4 do IDW KS/ZP/61/2016
SIWZ KS.ZP.61.2016 Część II – Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Wersje edytowalne dokumentów:
Załącznik nr 1 do IDW KS/ZP/61/2016 – Formularz Ofertowy
Załączniki nr 3 i 4 do IDW KS/ZP/61/2016


29.09.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Treść zawiadomienia


09.09.2016 – W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Zamawiającego publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 nr 3001 i 3002 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o., KS/ZP/29/2016.

Treść zawiadomienia


07.09.2016 – Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje z dniem 7 września 2016r. ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku ( złom stalowy N-5), znajdującego się w Mińsku Mazowieckim, na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Informujemy, iż na formularzu ofertowym należy podać cenę netto, cenę brutto oraz wskazać wartość podatku VAT. Po rozstrzygnięciu postępowania faktura będzie wystawiona zgodnie z ustawą o podatku VAT oraz informacją czy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest czynnym płatnikiem podatku VAT czy też nie.

Postępowanie sprzedaż złomu KS.S.2.2016

Formularz ofertowy


07.09.2016 – Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje z dniem 7 września 2016r. ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku (złom żeliwny ZZ8, złom stalowy N-5, złom mieszany N-10) na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Informujemy, iż na formularzu ofertowym należy podać cenę netto, cenę brutto oraz wskazać wartość podatku VAT. Po rozstrzygnięciu postępowania faktura będzie wystawiona zgodnie z ustawą o podatku VAT oraz informacją czy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest czynnym płatnikiem podatku VAT czy też nie.

Postępowanie sprzedaż złomu trzy zadania

Formularz ofertowy


31.08.2016 – W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Zamawiającego publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 nr 3001 i 3002 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o., KS/ZP/29/2016.

Wyjaśnienia


25.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Wyjaśnienia


22.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Wyjaśnienia


17.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/44/2016.

Treść zawiadomienia


17.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Wyjaśnienia


09.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Wyjaśnienia


09.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania
9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/44/2016.

Wyjaśnienia


08.08.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016).

Treść zawiadomienia

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


30.07.2016 – W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Zamawiającego publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 nr 3001 i 3002 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o., KS/ZP/29/2016.

Treść SIWZ


27.07.2016 – W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Zamawiającego publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 nr 3001 i 3002 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o., KS/ZP/29/2016.

Treść ogłoszenia


22.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w  trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Treść SIWZ


22.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w  trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych, KS/ZP/45/2016.

Treść Ogłoszenia


18.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016). Wraz z wyżej określonym dokumentem, Zamawiający publikują aktualną,  ujednoliconą treść załącznika na 1 do SIWZ wraz z pozostałymi aktualnymi dokumentami składającymi się na dokumentację przetargową.

Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści SIWZ, nie powodują zmiany treści ogłoszenia, a co za tym idzie termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


12.07.2016 –  W dniu dzisiejszym Zamawiający zamieszczają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016), przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


12.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w  trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/44/2016.


12.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/44/2016.


08.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ i informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (nr postępowania: KS/ZP/25/2016). Wraz z wyżej wymienionym dokumentem, Zamawiający publikują pełną, aktualną dokumentację do postępowania z ujednoliconą treścią dokumentu – SIWZ.

Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 08.07.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016-087838).

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


06.07.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują na stronie internetowej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenia zmieniające ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016), przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich kolejno w dniach:

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


28.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują edytowalną wersję załącznika nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016).

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


28.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016). Wraz z wyżej określonym dokumentem, Zamawiający publikują aktualną, ujednoliconą treść załącznika na 3 do SIWZ wraz z pozostałymi aktualnymi dokumentami składającymi się na dokumentację przetargową.
Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści SIWZ, nie powodują zmiany treści ogłoszenia, a co za tym idzie termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


27.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016).
Zmiana treści ogłoszenia została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.06.2016 r. (nr 2016-081409).
Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści ogłoszenia nie wpływają na termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu, który pozostaje bez zmian.

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


24.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ oraz korektę omyłek w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016). Wraz z wyżej wymienionymi dokumentami, Zamawiający publikują pełną dokumentację do postępowania z ujednoliconą treścią SIWZ, załącznika nr 2 do SIWZ oraz załącznika nr 3 do SIWZ.

Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści SIWZ oraz korekta omyłek nie powodują zmiany treści ogłoszenia, a co za tym idzie, nie wpływają na termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu, który pozostaje bez zmian.

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


22.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują wyjaśnienia treści SIWZ, zmiany treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016). Wraz z wyżej określonym dokumentem, Zamawiający publikują ujednoliconą treść SIWZ wraz z załącznikami.

Zamawiający informują, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 22.06.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016-079588).

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


17.06.2016 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/NO/1/2016.


02.06.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o. o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016).
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 02.06.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016- 070252):

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


31.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/24/2016.


31.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57AKŚ o numerach 223, 224, 730, 892, 1178, 1533, 1563 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/19/2016.


31.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-71AKŚ o numerach 100 i 101 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/20/2016.


18.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują zmiany treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o. o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (nr postępowania: KS/ZP/25/2016).
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 18.05.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016- 063193):

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


17.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/24/2016.


12.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują następujące wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych”, postępowanie nr: KS/ZP/25/2016.

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


12.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia, zmiany do treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/24/2016.
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 12.05.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016- 060788).


02.05.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują następujące Informacje o złożeniu odwołania wraz z wezwaniami do przystąpienia oraz załącznikami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (nr postępowania: KS/ZP/25/2016)

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


28.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia, zmiany do treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-71AKŚ o numerach 100 i 101 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/20/2016.
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 28.04.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016- 055520).


28.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia, zmiany do treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57AKŚ o numerach 223, 224, 730, 892, 1178, 1533, 1563 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/19/2016.
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 28.04.2016 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2016-055514).


25.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/15/2016.


25.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/13/2016.


21.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych, KS/ZP/25/2016.

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


20.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-71AKŚ o numerach 100 i 101 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/20/2016.


20.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57AKŚ o numerach 223, 224, 730, 892, 1178, 1533, 1563 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/19/2016.


17.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikują ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych, KS/ZP/25/2016

Realizacja projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych” (sygnatura KS/ZP/25/2016), w zakresie pojazdów kolejowych dla Województwa Śląskiego jest współfinansowana z Funduszy Europejskich: Program Regionalny, (Unia Europejska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).


15.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje sprostowanie do wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/13/2016.


15.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/15/2016.


15.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/24/2016.


13.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/24/2016.


7.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/13/2016.


7.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/15/2016.


1.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-71AKŚ o numerach 100 i 101 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/20/2016.


1.04.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57AKŚ o numerach 223, 224, 730, 892, 1178, 1533, 1563 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/19/2016.


30.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-71AKŚ o numerach 100 i 101 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/20/2016.


30.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57AKŚ o numerach 223, 224, 730, 892, 1178, 1533, 1563 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/19/2016.


25.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/11/2016.


15.03.2016 – w dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/13/2016.


12.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/15/2016.


11.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa, KS/ZP/13/2016.


10.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/11/2016.


09.03.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/15/2016.


25.02.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/11/2016.


16.02.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/11/2016.


11.02.2016 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług utrzymania 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN75 o numerach 001, 002, 003, 004 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi, KS/ZP/11/2016


18.01.2016 – W dniu dzisiejszym spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym, na zbycie prawa własności nieruchomości przy ul. Dworcowej 3 w Katowicach, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 121).