×

Reklamacje - związane z roszczeniem finansowymRozwiń aby przeczytać więcej

 

Skargi lub wnioski - niezwiązane z roszczeniem finansowymRozwiń aby przeczytać więcej


Organ odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L z 2007 r. Nr 315, poz. 14):

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80, adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl