×

31.12.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/38/2019.”


30.12.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Sukcesywne dostawy rękawic ochronnych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000162/2019.


27.12.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/38/2019.”


19.12.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia Zamawiającego, KS/ZP/23/2019.”


17.12.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje doprecyzowanie treści Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rękawic ochronnych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000162/2019.


13.12.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy rękawic ochronnych dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000162/2019.


11.12.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa rolek termicznych do biletomatów oraz punktów na mieście dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/ZP/35/2019.”


02.12.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa i montaż regałów wysokiego składowania w pomieszczeniach magazynowych Spółki Koleje Śląskie Sp.z o.o.” – WNZ -000143/2019


02.12.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie remontu posadzki betonowej magazynu Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., zlokalizowanego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 58.” – WNZ -000145/2019


29.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Świadczenie usług opróżniania i płukania zbiorników na fekalia w zamkniętym systemie WC toalet oraz napełniania zbiorników przeznaczonych na czystą wodę użytkową dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/ZP/24/2019.


28.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i piwnic oraz remontu wentylacji mechanicznej wyciągowej piwnic w budynku administracyjnym „B” położonym w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58. KS/ZP/26/2019.”


27.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Świadczenie usług dowozu pracowników na potrzeby spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/ZP/36/2019.”


26.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą: „Wykonanie ogrodzenia północnej granicy nieruchomości Kolei Śląskich zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58” – KS/ZP/27/2019.


22.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawy rolek termicznych do drukarek fiskalnych i terminali mobilnych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – WNZ -000144/2019


21.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zmiany treści Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Wykonanie remontu posadzki betonowej Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., zlokalizowanego w Katowicach, przy ulicy Raciborskiej 58 – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000145/2019.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.


20.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie projektu oświetlenia zewnętrznego nieruchomości Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58” – WNZ -000151/2019


15.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie kompleksowego remontu przepompowni bazy Spółki Kolei Śląskich Sp. z o.o. przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach” – WNZ-000142/2019.


15.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa i montaż regałów wysokiego składowania w pomieszczeniach magazynowych Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000143/2019.


15.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie remontu posadzki betonowej magazynu Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., zlokalizowanego w Katowicach, przy ulicy Raciborskiej 58.” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000145/2019.


15.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Świadczenie usługi opróżniania i płukania zbiorników na fekalia w zamkniętym systemie WC toalet oraz napełniania zbiorników przeznaczonych na czystą wodę użytkową dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/ZP/24/2019.


15.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o.o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa sztalug studyjnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – WNZ-000139/2019.


14.11.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia Zamawiającego, KS/ZP/23/2019.”


07.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Wykonanie ogrodzenia północnej granicy nieruchomości Kolei Śląskich zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58 – numer postępowania: KS/ZP/27/2019.


07.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie projektu oświetlenia zewnętrznego nieruchomości Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000151/2019.


05.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa sztalug studyjnych na potrzeby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. ” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000139/2019.


05.11.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z Załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa bezpośredniej fizycznej ochrony mienia Zamawiającego, KS/ZP/23/2019.”


04.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie kompleksowego remontu przepompowni ścieków bazy Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000142/2019.


04.11.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: WNZ-000141/2019.


04.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. kalendarzy na rok 2020” – numer postępowania: WNZ-000149/2019.


04.11.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Dostawa rolek termicznych do drukarek fiskalnych i terminali mobilnych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000144/2019.


29.10.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Świadczenie usługi obręczowania zestawów kołowych na eksploatowanych przez Koleje Śląskie elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE oraz serii EN57AKŚ, EN71AKŚ – numer postępowania: KS/ZP/19/2019.


25.10.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000141/2019.


23.10.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe prowadzone pod nazwą: „Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i piwnic oraz remontu wentylacji mechanicznej wyciągowej piwnic w budynku administracyjnym „B” położonym w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58 KS/ZP/26/2019.”


21.10.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., pn.: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000141/2019.


17.10.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Wykonanie robót remontowych w budynku Posterunku Rewizji Technicznej, położonym w Bielsku-Białej przy ulicy Trakcyjnej”, o numerze: WNZ-000134.


16.10.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. kalendarzy na rok 2020” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000149/2019.


15.10.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Załącznik nr 4 i 5 do Zapytania ofertowego (KS/ZP/19/2019) – Oświadczenia w wersji edytowalnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Świadczenie usługi obręczowania zestawów kołowych na eksploatowanych przez Koleje Śląskie elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE oraz serii EN57AKŚ, EN71AKŚ – numer postępowania: KS/ZP/19/2019.


15.10.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i Umowy (KS/ZP/19/2019) – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Świadczenie usługi obręczowania zestawów kołowych na eksploatowanych przez Koleje Śląskie elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE oraz serii EN57AKŚ, EN71AKŚ” – numer postępowania: KS/ZP/19/2019.


14.10.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zmianę treści zapytania ofertowego prowadzonego pod nazwą: „Świadczenie usługi obręczowania zestawów kołowych na eksploatowanych przez Koleje Śląskie elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE oraz serii EN57AKŚ, EN71AKŚ.” – KS/ZP/19/2019.


09.10.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn. „Dostawy obuwia i odzieży roboczej dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – WNZ-000133/2019.


02.10.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zmianę treści zapytania ofertowego prowadzonego pod nazwą: „Świadczenie usługi obręczowania zestawów kołowych na eksploatowanych przez Koleje Śląskie elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE oraz serii EN57AKŚ, EN71AKŚ. KS/ZP/19/2019.”


25.09.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Wykonanie robót remontowych w Posterunku Rewizji Technicznej, położonym w Bielsku- Białej, przy ulicy Trakcyjnej.” – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000134/2019.


23.09.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Świadczenie usługi obręczowania zestawów kołowych na eksploatowanych przez Koleje Śląskie elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE oraz serii EN57AKŚ, EN71AKŚ – numer postępowania: KS/ZP/19/2019.


23.09.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia do Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Dostawy obuwia i odzieży roboczej dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000133/2019.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.


12.09.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn. Dostawa płyt komunikacyjnych i pomiarowych falownika oraz modułów tranzystorów do pojazdów typu 22WE, EN76 i 27WEb dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/ZP/16/2019.


12.09.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Dostawy obuwia i odzieży roboczej dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000133/2019.


03.09.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Dostawa nakładek węglowych (ślizgów) do pantografów pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. z podziałem na zadania od 1 do 6, KS/ZP/17/2019.”


28.08.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Dostawa nakładek węglowych (ślizgów) do pantografów pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. z podziałem na zadania od 1 do 6, KS/ZP/17/2019. Wyjaśnienia powodują zmianę terminu składania i otwarcia ofert.”


27.08.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi obsługi posterunków zwrotniczego dla Kolei Śląskie sp. z o. o., KS/ZP/10/2019.”


27.08.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/14/2019.”


23.08.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Dostawa nakładek węglowych (ślizgów) do pantografów pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. z podziałem na zadania od 1 do 6, KS/ZP/17/2019.”


16.08.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Dostawa nakładek węglowych (ślizgów) do pantografów pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. z podziałem na zadania od 1 do 6, KS/ZP/17/2019.”


14.08.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Dostawy węgla i ekogroszku dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000129/2019.


13.08.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia do zapytanie ofertowe prowadzone pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.  KS/ZP/18/2019.”


13.08.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe prowadzone pod nazwą: „Dostawa nakładek węglowych (ślizgów) do pantografów pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. z podziałem na zadania od 1 do 6 KS/ZP/17/2019.”


12.08.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/14/2019.”


12.08.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe prowadzone pod nazwą: „Dostawa płyt komunikacyjnych i pomiarowych falownika oraz modułów tranzystorów do pojazdów typu 22WE, EN76 i 27WEb dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/16/2019.”


09.08.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi obsługi posterunków zwrotniczego dla Kolei Śląskich sp. z o. o., KS/ZP/10/2019.”


08.08.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe prowadzone pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/18/2019.”


05.08.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego prowadzonego pod nazwą: „Wykonanie remontu nawierzchni drogi komunikacyjnej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/15/2019.”


29.07.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje uzupełnienie do zapytania ofertowego prowadzone pod nazwą: „Wykonanie remontu nawierzchni drogi komunikacyjnej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/15/2019.”


24.07.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe prowadzone pod nazwą: „Wykonanie remontu nawierzchni drogi komunikacyjnej na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Raciborskiej 58 dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/15/2019.”


18.07.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn. Przeprowadzenie testu prywatnego inwestora dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000116/2019.


18.07.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje wyjaśnienia do postępowania prowadzonego pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie diagnostyki i konserwacji infrastruktury torowej na terenie zaplecza technicznego przy ul. Trakcyjnej w Bielsku – Białej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/13/2019.”


12.07.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje informacje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą: „Świadczenie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/12/2019.”


11.07.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie diagnostyki i konserwacji infrastruktury torowej na terenie zaplecza technicznego przy ul. Trakcyjnej w Bielsku-Białej dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o. KS/ZP/13/2019.”


05.07.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: Świadczenie usług wymiany kół monoblokowych wraz z kompletem łożysk, tarcz hamulcowych i okładzin hamulcowych na dwóch pojazdach typu 22WE (EN76) dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/ZP/8/2019.


04.07.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Koleje Śląskie Sp. z o. o., w zakresie zadania pn.: „Przeprowadzenie testu prywatnego inwestora dla potrzeb Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. – numer postępowania: KS/FZ/WNZ-000116/2019.”


27.06.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/12/2019.”


24.06.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007, KS/ZP/12/2019.”


17.06.2019 – Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., KS/NO/1/2019.


7.06.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/4/2019.”


24.05.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/4/2019.”


23.05.2019 – Niniejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych dokonywany na podstawie kart paliwowych” (postępowanie nr KS/ZP/5/2019).


22.05.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 17.05.2019 prowadzonego w trybie z wolnej ręki wszczętego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, pod nazwą: „Świadczenie kolejowych usług przewozowych przez Koleje Dolnośląskie S.A. na rzecz spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.” – numer postępowania: KS/ZP/65/2018.


08.05.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych dokonywany na podstawie kart paliwowych. KS/ZP/5/2019.”


16.04.2019 – Niniejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2019).


02.04.2019 – Niniejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do zapytania ofertowego w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (postępowanie nr KS/ZP/3/2019).”


27.03.2019 – Niniejszym, Zamawiający publikuje Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/3/2019.”


25.03.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Wykonanie remontu kanałów w hali EZT na torach 201 i 202 położonych przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, KS/FZ/WNZ-000078/2019.”


24.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


15.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


07.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


03.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych, KS/ZP/72/2018.”


03.01.2019 – W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Usługa przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/71/2018.”