×

Honorowanie biletów Kolei Śląskich w pociągach IC „Hutnik” na odcinku Katowice – Bielsko-Biała – Katowice


Od 13 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. na odcinku Katowice – Bielsko-Biała – Katowice honorowane są ważne bilety wydane na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. w  nw. pociągach,  w wagonach klasy 2 oraz w autobusach Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA) kursujących za pociągi:

1) IC nr 5421 „Hutnik” relacji Gdynia Główna – Bielsko-Biała Główna,

2) IC nr 4520/1 „Hutnik” relacji Bielsko-Biała Gł. – Gdynia Główna,

uruchamiane przez PKP „Intercity” S.A.

Podróżni z biletami KŚ na przejazd ww. pociągami PKP IC muszą posiadać odpłatny bilet dodatkowy (miejscówkę) ze wskazaniem miejsca do siedzenia w danym pociągu. Miejscówki można nabyć w kasach biletowych, w tym w kasach KŚ znajdujących się na trasie przejazdu ww. pociągów PKP IC, tj. na stacjach: Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, przez system e-IC oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Zakup biletu dodatkowego w pociągu u drużyny konduktorskiej jest możliwy wyłącznie od stacji, na której nie ma kasy biletowej lub kasa jest nieczynna. Podróżni z biletami KŚ, którzy nie zakupią przed podróżą miejscówki muszą przed wejściem do pociągu zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar przejazdu danym pociągiem. Konduktor sprzeda miejscówkę o ile będą wolne miejsca w pociągu. W sytuacji, gdy w pociągu nie będzie wolnych miejsc do siedzenia, skorzystanie z przejazdu nie jest możliwe.

Podróżnego nie posiadającego biletu dodatkowego na miejsce do siedzenia traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu zgodnie z Regulaminem przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę „PKP Intercity” S.A. (RPO-IC).

Podróżni, którzy zamierzają zabrać ze sobą i przewieźć w pociągu PKP IC: bagaż, rower lub psa, muszą posiadać odpowiedni bilet na taki przewóz, który należy zakupić zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) i na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC), pod rygorem nałożenia opłaty dodatkowej za naruszenie przepisów o przewozie.

Po wykorzystaniu biletu na przejazd, do którego rezerwacje zostały zakupione lub po zakończeniu obowiązującego terminu honorowania, albo po wygaśnięciu „Przejściowych szczególnych warunków i zasad odprawy oraz przewozu osób pociągami PKP Intercity w czasie obowiązywania ograniczeń przewozu pasażerów w związku z COVID-19” – podróżni KŚ mogą w drodze reklamacji ubiegać się o zwrot należności za opłacone bilety dodatkowe. Reklamacje należy składać na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „PKP Intercity” (RPO-IC).

Podróżni korzystający z przejazdów ww. pociągami PKP IC na podstawie ważnych biletów na przejazdy pociągami KŚ zobowiązani są do stosowania się do wszelkich zasad związanych z przewozem osób, w tym w szczególności do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę „PKP Intercity” S.A. (RPO-IC) i „Przejściowych szczególnych warunków i zasad odprawy oraz przewozu osób pociągami PKP Intercity w czasie obowiązywania ograniczeń przewozu pasażerów w związku z COVID-19”.