×

Zastępcza Komunikacja Autobusowa na linii S7

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Mikołów – Orzesze
Termin obowiązywania: 24 czerwca – 3 lipca 2021
Przyczyna: Remont przystanku Łaziska Górne Brada
Zakres obowiązywania ZKA: Ostatnia wieczorna para pociągów Kolei Śląskich

Organizacja ruchu i przesiadek:

Kierunek Orzesze

Kierunek Mikołów

Możliwość przejazdu osób z ograniczoną mobilnością

Istnieje możliwość przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się – linia obsługiwana przez pojazdy niskopodłogowe.

Przewóz rowerów

Przewóz rowerów możliwy wewnątrz pojazdów jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe.

Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie niepełnosprawnej lub osobie
z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd.

Podróżny odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu.

Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w pojeździe.

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Nazwa przystanku Lokalizacja
Mikołów Dworzec autobusowy Mikołów Dworzec PKP, Stanowisko nr 6

(Mikołów, plac Dworcowy)

Łaziska Górne Przystanek autobusowy Łaziska Górne Dworzec PKP (Łaziska Górne, ul. Dworcowa)
Łaziska Górne Brada Plac przed budynkiem przystanku kolejowego (Łaziska Górne, ul. Kolejowa)
Orzesze Przystanek autobusowy Orzesze Dworzec PKP (Orzesze, ul. Dworcowa)

Pełny rozkład jazdy Kolei Śląskich znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy dostępnym na www.kolejeslaskie.com
Infolinia – utrudnienia w kursowaniu pociągów KŚ, zgłoszenie zaginięcia bagażu, informacje o cenach biletów i regulaminie, zgłoszenie przejazdu osoby niepełnosprawnej (24h): tel. +48 32 428 88 88