×
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S7
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S71

 

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Orzesze Jaśkowice – Czerwionka
Termin obowiązywania: od 3 do 9 listopada
Przyczyna: Prace torowe
Zakres obowiązywania ZKA: Pociągi linii S7 i S71 kursujące w godzinach wieczornych

Organizacja ruchu i przesiadek:

Kierunek Czerwionka Kierunek Orzesze Jaśkowice

 

Podróżni o szczególnych potrzebach:
W autobusach istnieje możliwość przewozu podróżnych poruszających się na wózkach oraz wózków dziecięcych. Linia obsługiwana jest przez pojazdy niskopodłogowe.

Przewóz rowerów
W autobusach przewóz rowerów możliwy wewnątrz pojazdów jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe. Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się na wózku lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd. Podróżny odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu. Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w pojeździe.

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Nazwa przystanku Lokalizacja
Orzesze Jaśkowice Przystanek autobusowy obok dworca PKP peron 1 (Orzesze, ul. Rajcy)
Czerwonka Plac obok przystanku kolejowego (Czerwionka, ul. Kolejowa)