×
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S7
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S71

 

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Katowice – Mikołów
Termin obowiązywania: Od 11 do 15 września
Przyczyna: Prace torowe
Zakres obowiązywania ZKA: Pociągi linii S7 i S71 kursujące w godzinach wieczornych

Organizacja ruchu i przesiadek:

Kierunek Mikołów Kierunek Katowice

 

Podróżni o szczególnych potrzebach:
W autobusach istnieje możliwość przewozu podróżnych poruszających się na wózkach oraz wózków dziecięcych. Linia obsługiwana jest przez pojazdy niskopodłogowe.

Przewóz rowerów
W autobusach przewóz rowerów możliwy wewnątrz pojazdów jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe. Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się na wózku lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd. Podróżny odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu. Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w pojeździe.

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Nazwa przystanku Lokalizacja
Katowice Przystanek ZTM Katowice Andrzeja Dworzec (Katowice, ul. Andrzeja)
Katowice Brynów Przystanki ZTM Stara Ligota Stroma (Katowice, ul. Załęska)
Katowice Ligota Przystanek ZTM Ligota Dworzec PKP (Katowice, ul. Panewnicka)
Katowice Piotrowice Przystanki ZTM „Piotrowice Fabryka Maszyn” (Katowice, Armii Krajowej)
Mikołów Jamna Przystanki ZTM Mikołów Kamionka Szkoła (Mikołów, ul. Katowicka)
Mikołów Przystanek ZTM „Mikołów Dworzec PKP” peron 1 (Mikołów pl. Dworcowy)