×
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S5

 

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Łodygowice – Żywiec
Termin obowiązywania: Od 7 do 11 sierpnia
Przyczyna: Prace torowe
Zakres obowiązywania ZKA: Ostatni pociąg do Żywca(94839) oraz pierwszy poranny pociąg do Katowic(94850)

Organizacja ruchu i przesiadek:

Kierunek Żywiec Kierunek Łodygowice

 

Podróżni o szczególnych potrzebach:
W autobusach istnieje możliwość przewozu podróżnych poruszających się na wózkach oraz wózków dziecięcych. Linia obsługiwana jest przez pojazdy niskopodłogowe.

Przewóz rowerów
W autobusach przewóz rowerów możliwy wewnątrz pojazdów jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe. Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się na wózku lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd. Podróżny odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu. Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w pojeździe.

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Nazwa przystanku Lokalizacja
Łodygowice Plac obok budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej
Pietrzykowice Żyw. Przystanek ”Pietrzykowice PKP” przy ul. Wesołej
Żywiec Plac obok dworca kolejowego (Żywiec, ul. Dworcowa)