×
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S31

 

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Nowy Bieruń – Oświęcim
Termin obowiązywania: Od 21 kwietnia do odwołania
Przyczyna: Przebudowa stacji Oświęcim
Zakres obowiązywania ZKA: Wszystkie pociągi Kolei Śląskich kursujące do/z Oświęcimia

Organizacja ruchu i przesiadek:

Kierunek Oświęcim

 

Kierunek Nowy Bieruń, Katowice

 

 

Możliwość przejazdu osób o szczególnych potrzebach

Istnieje możliwość przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się – linia obsługiwana przez pojazdy niskopodłogowe.

Przewóz rowerów:

Przewóz rowerów możliwy wewnątrz pojazdów jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe.
Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie niepełnosprawnej lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd.
Podróżny odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu.
Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w pojeździe.

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Nazwa przystanku Lokalizacja
Nowy Bieruń Plac obok dworca kolejowego (Nowy Bieruń, ul. Ofiar Oświęcimskich)
Oświęcim Przystanek autobusowy Dworzec PKP (Oświęcim, ul. Powstańców Śląskich)