×

Koleje Śląskie Sp. z o.o.  prowadzą rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. komunikacji PR

Nr ref: NLP.110.2.2024

miejsce pracy: Katowice, ul. Raciborska 58

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista ds. komunikacji PR odpowiedzialna będzie m.in. za:

Kluczowe zadania:

 • ścisła współpraca z Rzecznikiem Prasowym;
 • planowanie działań PR w dłuższej perspektywie;
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów;
 • przygotowywanie komunikatów prasowych, informacji prasowych i materiałów do mediów;
 • organizowanie konferencji prasowych i wywiadów;
 • monitorowanie opinii publicznej na temat firmy lub organizacji;
 • reagowanie na sytuacje kryzysowe i zarządzanie wizerunkiem w trudnych momentach;
 • zarządzanie profilami społecznościowymi i platformami online;
 • tworzenie treści dostosowanych do różnych mediów społecznościowych;
 • monitorowanie reakcji społeczności online i reagowanie na komentarze;
 • zarządzanie wewnętrzną komunikacją w firmie;
 • organizowanie spotkań, prezentacji i szkoleń wewnętrznych;
 • planowanie i organizacja wydarzeń firmowych, konferencji czy imprez specjalnych;
 • koordynacja udziału firmy w targach i wystawach;
 • prowadzenie analizy efektywności działań PR i przygotowywanie raportów;
 • pisanie treści, artykułów i publikacji prasowych;
 • tworzenie tekstów do materiałów reklamowych i informacyjnych;
 • przygotowywanie regularnych raportów;
 • prezentowanie wyników działań PR i rekomendacje na przyszłość.

 Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe (preferowane marketing, zarządzanie, komunikacja wizerunkowa, dziennikarstwo, Public Relations lub pokrewne);
 • 3 letnie doświadczenie w komunikacji zewnętrznej/PR;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • kompetencje w zakresie komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji interpersonalnych;
 • umiejętność opracowywania materiałów informacyjnych i reklamowych;
 • znajomość i rozumienie tematów związanych z reklamą w internecie i pozycjonowaniem stron;
 • praktyczna znajomość narzędzi e-PR i e-marketingu;
 • umiejętność komunikacji i kultura osobista;
 • mile widziane umiejętności i doświadczenie w obsłudze programów graficznych – typu Photoshop i/lub Adobe Illustrator;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość bezpłatnego podróżowania pracowników pociągami Kolei Śląskich,
 • możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju,
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz do wypoczynku zorganizowanego dzieci pracowników karty aktywności sportowych),
 • możliwość korzystania z ulgowych usług transportowych dla pracowników dofinansowanych przez Spółkę,
 • dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji „Dnia Kolejarza ʺ.

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@kolejeslaskie.pl W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. ogłoszenia  NLP.110.2.2024.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@kolejeslaskie.pl

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa, w szczególności art. 22¹ §1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji  (podstawa prawna: 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw.  z art. 6 ust.  1b oraz ust.  1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.  W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 kp), niepodanie danych uniemożliwi Pana/Pani uwzględnienie w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pana/Pani w procesie tej ani przyszłych rekrutacji.

Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje na czas wyrażenia zgody.  Zgoda na przyszłe rekrutacje może zostać cofnięta w każdym czasie.  W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,
a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie w cv następującej klauzuli:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. komunikacji PR i na podstawie tych informacji, wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
na potrzeby przyszłych rekrutacji.