×

Podsumowując nowy rozdział w historii Kolei Śląskich, z dumą informujemy, że w dn. 23 VIII 2023 r. podpisaliśmy umowę na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych (kwota zamówienia to ok. 127,5 mln. zł).

Umowa dotyczy zakupu 3 nowych pojazdów, 4-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (opcjonalnie ich liczba może wzrosnąć do 5). Zwiększenie liczby taboru pozwoli na rozwój siatki połączeń oraz płynną wymianę pojazdów EN57 AKŚ, których czas eksploatacji powoli się kończy. Dzięki nowym zakupom będzie możliwe lepsze przygotowanie oferty przewozowej i optymalne dostosowanie wielkości składów do potrzeb podróżnych.

Dostawy pierwszych, wyprodukowanych przez spółkę NEWAG S.A., jednostek są zaplanowane na 2025 r.

Dziękujemy Dziennikarzom za tak liczną obecność, a Państwa zapraszamy do wspólnych podróży!

Przeczytaj także: https://slaskie.pl/content/koleje-sl.-inwestuja-w-tabor