×

Regulacje obowiązujące od 13.12.2020 r

Wzajemne honorowanie biletów w  pociągach KŚ i POLREGIO
w związku z kursowaniem niektórych pociągów KŚ drogą okrężną
z pominięciem stacji na odcinku Sosnowiec Główny–Dąbrowa Górnicza Gołonóg

Informujemy, że w związku z pracami związanymi z modernizacją stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg do 13 marca 2021 r. następujące pociągi KŚ będą kursowały drogą okrężną przez stacje Sosnowiec Południowy i Sosnowiec Dańdówka z pominięciem stacji na odcinku Sosnowiec Główny – Dąbrowa Górnicza Gołonóg:

 • nr 40608 6:09 Gliwice ->08:25 Częstochowa
 • nr 40522 16:44 Tychy Lodowisko ->18:09 Zawiercie
 • nr 94128 17:11 Zwardoń ->21:15 Częstochowa (kursuje w (C) do 29.12.2020r., oprócz 25.12.2020 r.)
 • nr 94128 17:11 Zwardoń ->21:02 Częstochowa (kursuje w (C) od 30.12.2020r.)
 • nr 40551 4:52 Zawiercie ->6:22 Tychy Lodowisko (kursuje w (D)
 • nr 94163 5:55 Częstochowa ->Wisła Głębce (kursuje w (C) do 29.12.2020r., oprócz 25.12.2020r. )
 • nr 94163 6:07 Częstochowa ->Wisła Głębce (kursuje w (C) od 30.12.2020r.)
 • nr 40557 8:19 Zawiercie ->9:49 Tychy Lodowisko (kursuje w (D) do 29.12.2020r.)
 • nr 40569 14:58 Zawiercie ->16:22 Tychy Lodowisko (kursuje w (D))
 • nr 40675 15:23 Częstochowa ->17:33 Gliwice (kursuje w (D))
 • nr 40937 16:43 Zawiercie -> 18:07 Gliwice (kursuje w (D))

W związku z powyższym w pociągach KŚ kursujących drogą okrężną zachowują ważność wszystkie bilety jednorazowe i okresowe wydane w relacjach normalnego kursowania tych pociągów.

Wszystkie bilety POLREGIO wystawione od/do stacji Sosnowiec Południowy lub Sosnowiec Dańdówka będą honorowane w pociągach KŚ kursujących drogą okrężną.

Jednocześnie bilety KŚ wydane w kasach biletowych, biletomatach oraz w pociągach ważne na przejazd od/do stacji znajdujących się na pominiętym odcinku, tj.: Sosnowiec Główny, Będzin, Będzin Miasto, Będzin Ksawera, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza Gołonóg, Dąbrowa Górnicza Pogoria będą honorowane na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Sosnowiec Dańdówka w pociągach REGIO uruchamianych przez spółkę POLREGIO.

UWAGA! Do czasu umożliwienia wzajemnej kontroli w pociągach KŚ i POLREGIO dokumentów przejazdowych wydanych za pośrednictwem internetowych i mobilnych systemów sprzedaży bilety te nie podlegają niniejszym zasadom wzajemnego honorowania.