Zastępcza komunikacja autobusowa

Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez zarządcę infrastruktury – czyli PKP Polskie Linie Kolejowe – prace modernizacyjne prowadzone na odcinku pomiędzy Żywcem a Zwardoniem ulegną przedłużeniu.

Oznacza to, że powrót pociągów na powyższy odcinek – pierwotnie planowany na 15 listopada – będzie musiał ulec przesunięciu. Według PKP PLK realnym terminem oddania szlaku do eksploatacji wydaje się 21 listopada. Do tego czasu zatem zamiast naszych pociągów pomiędzy Żywcem a Zwardoniem nadal będą musiały kursować zastępcze autobusy. Mamy nadzieję, że 22 listopada nasze pociągi będą mogły już wrócić na szlak. Szczegółowy rozkład jazdy dla linii S5 jest dostępny w  liniowym rozkładzie jazdy.

Dodatkowo informujemy, że w dniach 14 i 15 listopada droga pomiędzy Rajczą a Zwardoniem będzie zamknięta z uwagi na wykonywanie nowej nawierzchni. Z tego względu nasze autobusy zastępcze mogą kursować z opóźnieniami, będziemy też wprowadzać dodatkowe kursy na odcinku Laliki – Rajcza.