Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została przedłużona do 31 maja 2020 decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z powyższym legitymacje będą z taką datą respektowane również w naszych pociągach. 

Legitymacje, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują swoją ważność do dnia 31 maja 2020 automatycznie, bez konieczności aktualizacji danych w układzie elektronicznym oraz umieszczania w kolejno oznaczonych polach legitymacji odpowiedniego hologramu.