Wybór transportu kolejowego to realny wpływ na działania zmierzające ku zmianie jakości powietrza w regionie. Nie jest to jedynie frazes, a rzeczywiste działania, jakie przekładają się na statystyki mierzonego w regionie składu powietrza w szczególności w okresie zimowym. Przesiadając się na transport kolejowy, redukujemy zanieczyszczenie powietrza o wartość jaką wytworzyłaby droga, którą pokonujemy pomiędzy domem a miejsce pracy.

Podróż transportem kolejowym to także oszczędność czasu, dzięki której możemy podróżować sprawnie, omijając miejskie korki. Zapewne każdy z nas doświadczył zatorów na drogach wylotowych z dużych miast jak Katowice, Gliwice czy Częstochowa. Pamiętajmy o bezkolizyjności oraz bezpieczeństwie transportu kolejowego, w szczególności w okresie zimowym. Według danych statystycznych, średnio spędzamy w korkach nawet 1487 godzin, czyli aż 17 dni! To czas, którego nie odczuwamy na co dzień, ponieważ automatycznie wpisujemy go w grafik podróży, jednak wybór transportu kolejowego pomoże skrócić ten czas oraz przeznaczyć go na działania inne niż kierowanie pojazdem.

Pamiętajmy również o wpływie transportu kolejowego na jakość wód opadowych. Według raportu „Analiza składu jakościowego wód opadowych i roztopowych pochodzących z obszarów kolejowych” Polskich Linii Kolejowych wpływ zanieczyszczeń na wody opadowe znajdujące się w okolicach stacji kolejowych jest znikomy bądź marginalny. W szczególności zaś na stacjach kolejowych niebędących dużymi węzłami transportowymi oraz komunikacyjnymi część wyników nie wykraczała poza dolną granicę zastosowanej metody pomiarowej. Oznacza to, że wybór transportu kolejowego ma znaczny wpływ nie tylko na jakość powietrza, ale również na jakość wód opadowych i roztopowych. W przeciwieństwie do transportu drogowego, którego natężenie ma znaczący wpływ na jakość wód i powietrza znajdującego się w sąsiedztwie.

Transport kolejowy to jeden z wyborów, jaki możecie podjąć, dążąc do przemian środowiskowych w naszym regionie!