W związku z zakończeniem od 12 grudnia 2021 r. obsługi odcinka Lubliniec – Kluczbork przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., podróżni którzy nabyli bilety okresowe (miesięczne i kwartalne) oraz bilety jednorazowe ważne po 11 grudnia 2021 r. mogą ubiegać się o zwrot (tzn. nawet po upływie odpowiednio: dziesiątego i trzydziestego dnia terminu ważności biletu), bez potrącania odstępnego, proporcjonalnie za okres, w którym nie mogły one być wykorzystane.

W przypadku biletów okresowych (miesięcznych) zakupionych za pośrednictwem elektronicznych kanałów sprzedaży, tj.:

 • e-KŚ,
 • SkyCash,
 • e-podróżnik,
 • mPay,

zwroty należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety będą dokonywane na drodze reklamacji bez potrącania odstępnego, proporcjonalnie
do czasu, w jakim nie mogły być wykorzystane (tj. od dnia następnego po zgłoszeniu rezygnacji z przejazdów).

Reklamacje można złożyć w formie:

 • pisemnej:
  • w Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym w siedzibie Spółki
   przy ul. Raciborskiej 58, 40-074 Katowice,
  • w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów KŚ lub
  • przesłanej przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego
   w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres:
   Koleje Śląskie Sp. z o.o.
   Raciborska 58
   40-074 Katowice
 • dokumentowej: