Pociąg nr 94513 relacji Częstochowa 21:30 – Lubliniec 22:09 jest opóźniony na trasie (delayed on route) ok. 40 minut od stacji Herby Stare z powodu naprawy pociągu innego przewoźnika. Opóźnienie może ulec zmianie.