×
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S7

 

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Katowice – Orzesze / Orzesze Miasto
Termin obowiązywania: 27 kwietnia – 26 maja
Przyczyna: Przebudowa wiaduktu w Mikołowie oraz remont peronów w Łaziskach Górnych
Zakres obowiązywania ZKA: Wszystkie pociągi Kolei Śląskich kursujące na odcinku Katowice – Orzesze

Organizacja ruchu i przesiadek:

Część pociągów zostanie skierowanych drogą okrężną z pominięciem odcinka Mikołów Jamna – Orzesze. Pozostałe pociągi zostaną odwołane na odcinku Katowice – Orzesze. Za pominięty odcinek zorganizowana zostanie ZKA. Szczegóły na poniższych schematach.

 

Połączenia z przesiadką w Orzeszu Mieście:

 

Połączenia z przesiadką w Orzeszu – dotyczy wybranych pociągów:

 

Uwaga!
Pociągi skierowane objazdem obsługują dodatkowo przystanki Tychy, Wyry, Łaziska Średnie, Orzesze Miasto.
Autobusy komunikacji zastępczej pomijają okolice przystanków Katowice Brynów oraz Katowice Ligota. Dojazd do pominiętych przystanków możliwy poprzez przesiadkę w Piotrowicach lub w Katowicach do pociągów innych linii komunikacyjnych.

Możliwość przejazdu osób z ograniczoną mobilnością
Istnieje możliwość przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się – linia obsługiwana przez pojazdy niskopodłogowe.

Przewóz rowerów
Przewóz rowerów możliwy wewnątrz pojazdów jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe. Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie niepełnosprawnej lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd. Podróżny odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu. Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w pojeździe.

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Nazwa przystanku Lokalizacja
Katowice Przystanek autobusowy „Katowice Andrzeja Dworzec” (Katowice, ul. Andrzeja)
Katowice Piotrowice Przystanek autobusowy „Piotrowice Fabryka Maszyn” (Katowice, ul. Kościuszki)
Mikołów Jamna Przystanek autobusowy „Kamionka Szkoła” (Mikołów, ul. Katowicka)
Mikołów Przystanek autobusowy „Mikołów Dworzec”, stanowisko nr 1
Łaziska Górne Przystanek autobusowy „Łaziska Górne Dworzec PKP”
Łaziska Górne Brada Przystanek autobusowy „Brada I”
Orzesze Przystanek autobusowy „Orzesze Dworzec PKP”
Orzesze Miasto Przystanek autobusowy „Orzesze Apteka” / zatoka przy ul. Rybnickiej 15