×

Zastępcza Komunikacja Autobusowa na linii S7

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Mikołów – Czerwionka
Termin obowiązywania: 21 – 23 czerwca 2021
Przyczyna: Remont przystanku Łaziska Górne Brada, naprawa przejazdu kolejowo-drogowego na szlaku Orzesze Jaśkowice – Czerwionka
Zakres obowiązywania ZKA: Wszystkie pociągi Kolei Śląskich
Organizacja ruchu i przesiadek:

Kierunek Rybnik

Zostaną uruchomione dwie linie autobusowe – ekspresowa oraz zwykła. Linia ekspresowa będzie kursować autostradą w relacji Katowice – Czerwionka bez zatrzymania na przystankach pośrednich umożliwiając szybki dojazd do pociągów w kierunku Rybnika. Do każdego pociągu zostaną uruchomione również kursy linii zwykłej, które będą skomunikowane w Mikołowie z pociągami z kierunku Katowic lub w Czerwionce z pociągami w kierunku Rybnika.

Kierunek Mikołów, Katowice

Zostaną uruchomione dwie linie autobusowe – ekspresowa oraz zwykła. Linia ekspresowa będzie kursować autostradą w relacji Czerwionka – Katowice bez zatrzymania na przystankach pośrednich umożliwiając szybki przejazd z pociągów z kierunku Rybnika do Katowic. Do każdego pociągu zostaną uruchomione również kursy linii zwykłej, które będą skomunikowane w Mikołowie z pociągami w kierunku Katowic lub w Czerwionce z pociągami w kierunku Rybnika.

Podróżni z ograniczoną mobilnością:

W autobusach linii zwykłej istnieje możliwość przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się – linia obsługiwana przez pojazdy niskopodłogowe.

Przejazd osób o ograniczonej możliwości poruszania się autobusem linii ekspresowej należy zgłosić pod numerem  +32 428 88 88.

Przewóz rowerów:

W autobusach linii zwykłej przewóz rowerów możliwy jest wewnątrz pojazdów jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe. Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie niepełnosprawnej lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd. Podróżny odpowiada również za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu. Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w pojeździe.

W autobusach linii ekspresowej brak możliwości przewozu rowerów.

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Kierunek: Czerwionka

Nazwa przystanku Lokalizacja
Katowice Przystanek autobusowy Katowice Andrzeja Dworzec (Katowice, ul. Andrzeja)
Mikołów Dworzec autobusowy Mikołów Dworzec PKP (Mikołów, plac Dworcowy)
Łaziska Górne Przystanek autobusowy Łaziska Górne Dworzec PKP (Łaziska Górne, ul. Dworcowa)
Łaziska Górne Brada Plac przed budynkiem przystanku kolejowego (Łaziska Górne, ul. Kolejowa)
Orzesze Przystanek autobusowy Orzesze Dworzec PKP (Orzesze, ul. Dworcowa)
Orzesze Jaśkowice Plac obok przystanku kolejowego (Orzesze, ul. Rajcy)
Czerwionka Plac obok przystanku kolejowego (Czerwionka, ul. Kolejowa)
Kierunek: Mikołów, Katowice
Czerwionka Plac obok przystanku kolejowego (Czerwionka, ul. Kolejowa)
Orzesze Jaśkowice Plac obok przystanku kolejowego (Orzesze, ul. Rajcy)
Orzesze Przystanek autobusowy Orzesze Dworzec PKP (Orzesze, ul. Dworcowa)
Łaziska Górne Brada Plac przed budynkiem przystanku kolejowego (Łaziska Górne, ul. Kolejowa)
Łaziska Górne Przystanek autobusowy Łaziska Górne Dworzec PKP (Łaziska Górne, ul. Dworcowa)
Mikołów Dworzec autobusowy Mikołów Dworzec PKP (Mikołów, plac Dworcowy)
Katowice Przystanek autobusowy Katowice Andrzeja Dworzec (Katowice, ul. Andrzeja)