×
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S62

 

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Goleszów – Cieszyn
Termin obowiązywania: Od 7 do 16 listopada
Przyczyna: Wycinka krzewów
Zakres obowiązywania ZKA: Wybrane pociągi Kolei Śląskich kursujące około południa

Organizacja ruchu i przesiadek:

Kierunek Cieszyn: Kierunek Goleszów, Skoczów:

 

Możliwość przejazdu osób o szczególnych potrzebach:
Linia może być obsługiwana przez autobusy wysokopodłogowe. Osoby poruszające się na wózku prosimy o zgłoszenie chęci odbycia podróży na infolinii: +32 428 88 88.

Przewóz rowerów:
Linia jest obsługiwana przez pojazdy nieprzystosowane do przewozu rowerów.

 

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Kierunek: Goleszów Centrum, Wisła Głębce
Nazwa przystanku Lokalizacja
Goleszów Przystanki autobusowe „Goleszów Dworzec Kolejowy” (Goleszów, ul. Wolności)
Goleszów Górny Przystanek autobusowy „Goleszów Centrum” (Goleszów ul. Cieszyńska)
Bażanowice Przystanek autobusowy „Bażanowice Potoczki”
Cieszyn Uniwersytet Przystanek autobusowy „Cieszyn UŚ”
Cieszyn Dworzec autobusowy w Cieszynie, stanowisko „D” (Cieszyn, ul. Feliksa Hajduka)