×
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S6

 

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Skoczów / Pszczyna – Wisła Głębce / Goleszów
Termin obowiązywania: Dni wolne od 7 listopada do 11 grudnia 2021
Przyczyna: Modernizacja linii kolejowej do Wisły
Zakres obowiązywania ZKA: Wszystkie pociągi Kolei Śląskich

Organizacja ruchu i przesiadek:

Uwaga! Organizacja ruchu w dni robocze znacząco różni się od organizacji w dni wolne. Opis schematu połączeń w dni robocze znajduje się w osobnym materiale.

Standardowa organizacja ruchu w dni wolne – połączenia z przesiadką w Skoczowie:

Kierunek Goleszów, Wisła Głębce

 

Kierunek Katowice

 

Ostatnia wieczorna para połączeń do i z Wisły do 10 grudnia – połączenia z przesiadką w Pszczynie:

Kierunek Wisła Głębce

 

Kierunek Katowice, dni wolne

 

Podróżni z ograniczoną mobilnością:
W autobusach linii ekspresowej istnieje możliwość przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się – linia obsługiwana przez pojazdy niskopodłogowe. Przejazd osób o ograniczonej możliwości poruszania się autobusem linii zwykłej należy zgłosić pod numerem +32 428 88 88.

Przewóz rowerów:
W autobusach linii ekspresowej istnieje możliwość przewozu roweru. Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w bagażniku. Gwarancją miejsca jest jedynie posiadanie rezerwacji na przewóz roweru. Przewóz rowerów wewnątrz pojazdów możliwy jest jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe. Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie niepełnosprawnej lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd. Podróżny odpowiada również za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu. W autobusach linii zwykłej brak możliwości przewozu roweru.

 

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Kierunek: Goleszów Centrum, Wisła Głębce
Nazwa przystanku Lokalizacja
Pszczyna Miejsca postojowe TAXI na placu Dworcowym (z lewej strony dworca kolejowego)
Czechowice-Dziedzice Stanowisko Dworzec 4 na płycie autobusowej PKS przy ul. Towarowej
Zabrzeg Przystanek autobusowy Zabrzeg Miliardowicka/Dw. PKP (Zabrzeg, ul. Miliardowicka)
Zabrzeg Czarnolesie Przystanek autobusowy Miliardowice Nowy Świat/Cmentarz (Miliardowice, ul. Nowy Świat)
Chybie Mnich Zatoka przy nastawni kolejowej przy ul. Tuwima
Zaborze Plac obok przystanku kolejowego przy ul. Czereśniowej
Pierściec Przystanek autobusowy Pierściec Dworzec Kolejowy (Pierściec, ul. Skoczowska)
Skoczów Bajerki Przystanek autobusowy Kolei Śląskich Skoczów Bajerki (Skoczów, ul. Górecka)
Skoczów Dworzec Autobusowy Skoczów Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 1 (Skoczów, ul. Bielska)
Skoczów Dworzec Kolejowy Przystanek autobusowy Skoczów Dworzec Kolejowy (Skoczów, ul. Adama Mickiewicza)
Skoczów Bładnice Plac obok przystanku kolejowego (Bładnice Dolne, ul. Beskidzka)
Goleszów  Przystanek autobusowy Goleszów Dworzec Kolejowy (Goleszów, ul. Wolności)
Goleszów Centrum Przystanek autobusowy Goleszów Centrum (Goleszów, ul. Cieszyńska)
Ustroń Plac obok dworca kolejowego (Ustroń, ul. Dworcowa)
Ustroń Zdrój Przystanek autobusowy Ustroń Zdrój (Ustroń, ul. Michała Grażyńskiego)
Ustroń Polana Przystanek autobusowy Ustroń Polana (Ustroń, ul. 3 Maja)
Wisła Obłaziec Przystanek autobusowy Wisła Obłaziec (Wisła, ul. Ustrońska)
Wisła Uzdrowisko Wisła Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 3 (Wisła, ul. Kolejowa)
Wisła Dziechcinka Przystanek autobusowy Wisła Oaza (Wisła, ul. 1 Maja)
Wisła Kopydło Przystanek autobusowy Wisła Wierchy (Wisła, ul. Kopydło)
Wisła Głębce Zatoka przy ul. Dworcowej (w kierunku dworca kolejowego)

 

Kierunek: Czechowice-Dziedzice, Katowice
Nazwa przystanku Lokalizacja
Wisła Głębce Zatoka przy ul. Dworcowej (w kierunku dworca kolejowego)
Wisła Kopydło Przystanek autobusowy Wisła Wierchy (Wisła, ul. Kopydło)
Wisła Dziechcinka Przystanek autobusowy naprzeciw Supermarketu Euro (Wisła, ul. 1 Maja)
Wisła Uzdrowisko Wisła Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 3 (Wisła, ul. Kolejowa)
Wisła Obłaziec Przystanek autobusowy Wisła Obłaziec (Wisła, ul. Ustrońska)
Ustroń Polana Przystanek autobusowy Ustroń Polana (Ustroń, ul. Katowicka II)
Ustroń Zdrój Przystanek autobusowy Ustroń Zdrój (Ustroń, ul. Michała Grażyńskiego)
Ustroń Plac obok dworca kolejowego (Ustroń, ul. Dworcowa)
Goleszów Centrum Przystanek autobusowy Goleszów Centrum (Goleszów, ul. Cieszyńska)
Goleszów Przystanek autobusowy Goleszów Dworzec Kolejowy (Goleszów, ul. Wolności)
Skoczów Bładnice Plac obok przystanku kolejowego (Bładnice Dolne, ul. Beskidzka)
Skoczów Dworzec Kolejowy Przystanek autobusowy Skoczów Dworzec Kolejowy(Skoczów, ul. Adama Mickiewicza)
Skoczów Dworzec Autobusowy Skoczów Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 1 (Skoczów, ul. Bielska)
Skoczów Bajerki Przystanek autobusowy Kolei Śląskich Skoczów Bajerki (Skoczów, ul. Górecka)
Pierściec Przystanek autobusowy Pierściec Dworzec Kolejowy (Pierściec, ul. Skoczowska)
Zaborze Plac obok przystanku kolejowego przy ul. Czereśniowej
Chybie Mnich Zatoka przy nastawni kolejowej przy ul. Tuwima
Zabrzeg Czarnolesie Przystanek autobusowy Miliardowice Nowy Świat/Cmentarz (Miliardowice, ul. Nowy Świat)
Zabrzeg Przystanek autobusowy Zabrzeg Miliardowicka/Dw. PKP (Zabrzeg, ul. Miliardowicka)
Czechowice-Dziedzice Stanowisko Dworzec 4 na płycie autobusowej PKS przy ul. Towarowej
Pszczyna Centrum Przesiadkowe stanowisko do wysiadania (Pszczyna, ul. Sokoła)