×
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S6

 

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Skoczów/Czechowice-Dziedzice – Wisła Głębce / Goleszów
Termin obowiązywania: 29 sierpnia – 6 listopada 2021
Przyczyna: Modernizacja linii kolejowej do Wisły
Zakres obowiązywania ZKA: Wszystkie pociągi Kolei Śląskich
Organizacja ruchu i przesiadek:

Połączenia z przesiadką w Skoczowie:

Standardowa organizacja ruchu zakłada przesiadki w Skoczowie z pociągu linii S6 na autobusy linii zwykłej relacji Skoczów – Goleszów Centrum oraz linii ekspresowej relacji Skoczów – Wisła Głębce.

Kierunek Goleszów, Wisła Głębce

Kierunek Katowice

Połączenia z przesiadką w Czechowicach-Dziedzicach:

W przypadku dwóch par połączeń w przesiadka będzie realizowana w Czechowicach-Dziedzicach. Autobusy linii zwykłej będą skomunikowane  z pociągami linii S5. Autobusy linii ekspresowej będą skomunikowane z pociągami przyspieszonymi linii S6.
W Skoczowie zostanie zapewniona przesiadka pomiędzy autobusami obu linii. Kursy z przesiadką w Czechowicach-Dziedzicach zostały wskazane w rozkładzie jazdy.

Uwaga! Od 30 sierpnia do 5 września wszystkie dotychczasowe połączenia z przesiadką w Skoczowie będą realizowane z przesiadką w Czechowicach-Dziedzicach.

Kierunek Goleszów, Wisła Głębce

Kierunek Katowice

Połączenia z przesiadką w Bielsku-Białej:

Od poniedziałku do piątku jedna para połączeń będzie realizowana z przesiadką w Bielsku-Białej. Autobusy linii ekspresowej będą skomunikowane z pociągiem linii S5. Autobusy linii zwykłej będą skomunikowane w Skoczowie z autobusami linii ekspresowej.

Kierunek Wisła Głębce

Kierunek Katowice

 

Podróżni z ograniczoną mobilnością:

W autobusach linii ekspresowej istnieje możliwość przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się – linia obsługiwana przez pojazdy niskopodłogowe.

Przejazd osób o ograniczonej możliwości poruszania się autobusem linii zwykłej należy zgłosić pod numerem +32 428 88 88

Przewóz rowerów:

W autobusach linii ekspresowej istnieje możliwość przewozu roweru.

Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w bagażniku. Gwarancją miejsca jest jedynie posiadanie rezerwacji na przewóz roweru.

Przewóz rowerów wewnątrz pojazdów możliwy jest jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe.

Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie niepełnosprawnej lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd.

Podróżny odpowiada również za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu.

W autobusach linii zwykłej brak możliwości przewozu roweru.

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Kierunek: Goleszów Centrum, Wisła Głębce
Nazwa przystanku Lokalizacja
Czechowice-Dziedzice Stanowisko Dworzec 4 na płycie autobusowej PKS przy ul. Towarowej
Zabrzeg Przystanek autobusowy Zabrzeg Miliardowicka/Dw. PKP (Zabrzeg, ul. Miliardowicka)
Zabrzeg Czarnolesie Przystanek autobusowy Miliardowice Nowy Świat/Cmentarz (Miliardowice, ul. Nowy Świat)
Chybie Mnich Zatoka przy nastawni kolejowej przy ul. Tuwima
Zaborze Plac obok przystanku kolejowego przy ul. Czereśniowej
Pierściec Przystanek autobusowy Pierściec Dworzec Kolejowy (Pierściec, ul. Skoczowska)
Skoczów Bajerki Przystanek autobusowy Kolei Śląskich Skoczów Bajerki (Skoczów, ul. Górecka)
Bielsko-Biała Główna Przed budynkiem dworca PKP przy ul. Warszawskiej
Skoczów Dworzec Autobusowy Skoczów Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 1 (Skoczów, ul. Bielska)
Skoczów Dworzec Kolejowy Przystanek autobusowy Skoczów Dworzec Kolejowy

(Skoczów, ul. Adama Mickiewicza)

Skoczów Bładnice Plac obok przystanku kolejowego (Bładnice Dolne, ul. Beskidzka)
Goleszów  Przystanek autobusowy Goleszów Dworzec Kolejowy (Goleszów, ul. Wolności)
Goleszów Centrum Przystanek autobusowy Goleszów Centrum (Goleszów, ul. Cieszyńska)
Ustroń Plac obok dworca kolejowego (Ustroń, ul. Dworcowa)
Ustroń Zdrój Przystanek autobusowy Ustroń Zdrój (Ustroń, ul. Michała Grażyńskiego)
Ustroń Polana Przystanek autobusowy Ustroń Polana (Ustroń, ul. 3 Maja)
Wisła Obłaziec Przystanek autobusowy Wisła Obłaziec (Wisła, ul. Ustrońska)
Wisła Uzdrowisko Wisła Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 3 (Wisła, ul. Kolejowa)
Wisła Dziechcinka Przystanek autobusowy Wisła Oaza (Wisła, ul. 1 Maja)
Wisła Kopydło Przystanek autobusowy Wisła Wierchy (Wisła, ul. Kopydło)
Wisła Głębce Zatoka przy ul. Dworcowej (w kierunku dworca kolejowego)

 

Kierunek: Czechowice-Dziedzice, Katowice
Nazwa przystanku Lokalizacja
Wisła Głębce Zatoka przy ul. Dworcowej (w kierunku dworca kolejowego)
Wisła Kopydło Przystanek autobusowy Wisła Wierchy (Wisła, ul. Kopydło)
Wisła Dziechcinka Przystanek autobusowy naprzeciw Supermarketu Euro (Wisła, ul. 1 Maja)
Wisła Uzdrowisko Wisła Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 3 (Wisła, ul. Kolejowa)
Wisła Obłaziec Przystanek autobusowy Wisła Obłaziec (Wisła, ul. Ustrońska)
Ustroń Polana Przystanek autobusowy Ustroń Polana (Ustroń, ul. Katowicka II)
Ustroń Zdrój Przystanek autobusowy Ustroń Zdrój (Ustroń, ul. Michała Grażyńskiego)
Ustroń Plac obok dworca kolejowego (Ustroń, ul. Dworcowa)
Goleszów Centrum Przystanek autobusowy Goleszów Centrum (Goleszów, ul. Cieszyńska)
Goleszów Przystanek autobusowy Goleszów Dworzec Kolejowy (Goleszów, ul. Wolności)
Skoczów Bładnice Plac obok przystanku kolejowego (Bładnice Dolne, ul. Beskidzka)
Skoczów Dworzec Kolejowy Przystanek autobusowy Skoczów Dworzec Kolejowy

(Skoczów, ul. Adama Mickiewicza)

Skoczów Dworzec Autobusowy Skoczów Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 1 (Skoczów, ul. Bielska)
Bielsko-Biała Główna Przed budynkiem dworca PKP przy ul. Warszawskiej
Skoczów Bajerki Przystanek autobusowy Kolei Śląskich Skoczów Bajerki (Skoczów, ul. Górecka)
Pierściec Przystanek autobusowy Pierściec Dworzec Kolejowy (Pierściec, ul. Skoczowska)
Zaborze Plac obok przystanku kolejowego przy ul. Czereśniowej
Chybie Mnich Zatoka przy nastawni kolejowej przy ul. Tuwima
Zabrzeg Czarnolesie Przystanek autobusowy Miliardowice Nowy Świat/Cmentarz (Miliardowice, ul. Nowy Świat)
Zabrzeg Przystanek autobusowy Zabrzeg Miliardowicka/Dw. PKP (Zabrzeg, ul. Miliardowicka)
Czechowice-Dziedzice Stanowisko Dworzec 4 na płycie autobusowej PKS przy ul. Towarowej