×
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S6

 

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Skoczów / Pszczyna / Bielsko-Biała – Wisła Głębce / Goleszów
Termin obowiązywania: Od 12 grudnia 2021 do 12 marca 2022
Przyczyna: Modernizacja linii kolejowej do Wisły
Zakres obowiązywania ZKA: Wszystkie pociągi Kolei Śląskich

Organizacja ruchu i przesiadek:

Kierunek Goleszów, Wisła Głębce

 

Kierunek Skoczów, Katowice

 

Uwaga!
W dni robocze pierwsze poranne połączenie do Wisły oraz ostatnie wieczorne połączenie z Wisły będzie realizowane z przesiadką na
pociąg relacji S5. Miejscem przesiadki do 17 grudnia będzie Bielsko-Biała Główna, a od 20 grudnia Pszczyna.

Uwaga!
Od 20 grudnia przystanek Bielsko-Biała Główna nie będzie obsługiwany.

 

Podróżni z ograniczoną mobilnością:
W autobusach linii ekspresowej istnieje możliwość przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się – linia obsługiwana przez pojazdy niskopodłogowe. Przejazd osób o ograniczonej możliwości poruszania się autobusem linii zwykłej należy zgłosić pod numerem +32 428 88 88.

Przewóz rowerów:
W autobusach linii ekspresowej istnieje możliwość przewozu roweru. Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w bagażniku. Gwarancją miejsca jest jedynie posiadanie rezerwacji na przewóz roweru. Przewóz rowerów wewnątrz pojazdów możliwy jest jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe. Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie niepełnosprawnej lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd. Podróżny odpowiada również za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu. W autobusach linii zwykłej brak możliwości przewozu roweru.

 

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Kierunek: Goleszów Centrum, Wisła Głębce
Nazwa przystanku Lokalizacja
Pszczyna Miejsca postojowe TAXI na placu Dworcowym (z lewej strony dworca kolejowego)
Bielsko-Biała Główna Plac przed budynkiem dworca kolejowego (Bielsko-Biała, ul. Warszawska)
Skoczów Dworzec Autobusowy Skoczów Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 1 (Skoczów, ul. Bielska)
Skoczów Dworzec Kolejowy Przystanek autobusowy Skoczów Dworzec Kolejowy (Skoczów, ul. Adama Mickiewicza)
Skoczów Bładnice Plac obok przystanku kolejowego (Bładnice Dolne, ul. Beskidzka)
Goleszów  Przystanek autobusowy Goleszów Dworzec Kolejowy (Goleszów, ul. Wolności)
Goleszów Centrum Przystanek autobusowy Goleszów Centrum (Goleszów, ul. Cieszyńska)
Ustroń Plac obok dworca kolejowego (Ustroń, ul. Dworcowa)
Ustroń Zdrój Przystanek autobusowy Ustroń Zdrój (Ustroń, ul. Michała Grażyńskiego)
Ustroń Polana Przystanek autobusowy Ustroń Polana (Ustroń, ul. 3 Maja)
Wisła Obłaziec Przystanek autobusowy Wisła Obłaziec (Wisła, ul. Ustrońska)
Wisła Uzdrowisko Wisła Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 3 (Wisła, ul. Kolejowa)
Wisła Dziechcinka Przystanek autobusowy Wisła Oaza (Wisła, ul. 1 Maja)
Wisła Kopydło Przystanek autobusowy Wisła Wierchy (Wisła, ul. Kopydło)
Wisła Głębce Zatoka przy ul. Dworcowej (w kierunku dworca kolejowego)

 

Kierunek: Skoczów, Katowice
Nazwa przystanku Lokalizacja
Wisła Głębce Zatoka przy ul. Dworcowej (w kierunku dworca kolejowego)
Wisła Kopydło Przystanek autobusowy Wisła Wierchy (Wisła, ul. Kopydło)
Wisła Dziechcinka Przystanek autobusowy naprzeciw Supermarketu Euro (Wisła, ul. 1 Maja)
Wisła Uzdrowisko Wisła Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 3 (Wisła, ul. Kolejowa)
Wisła Obłaziec Przystanek autobusowy Wisła Obłaziec (Wisła, ul. Ustrońska)
Ustroń Polana Przystanek autobusowy Ustroń Polana (Ustroń, ul. Katowicka II)
Ustroń Zdrój Przystanek autobusowy Ustroń Zdrój (Ustroń, ul. Michała Grażyńskiego)
Ustroń Plac obok dworca kolejowego (Ustroń, ul. Dworcowa)
Goleszów Centrum Przystanek autobusowy Goleszów Centrum (Goleszów, ul. Cieszyńska)
Goleszów Przystanek autobusowy Goleszów Dworzec Kolejowy (Goleszów, ul. Wolności)
Skoczów Bładnice Plac obok przystanku kolejowego (Bładnice Dolne, ul. Beskidzka)
Skoczów Dworzec Kolejowy Przystanek autobusowy Skoczów Dworzec Kolejowy(Skoczów, ul. Adama Mickiewicza)
Skoczów Dworzec Autobusowy Skoczów Dworzec Autobusowy, Stanowisko nr 1 (Skoczów, ul. Bielska)
Bielsko-Biała Główna Plac przed budynkiem dworca kolejowego (Bielsko-Biała, ul. Warszawska)
Pszczyna Centrum Przesiadkowe stanowisko do wysiadania (Pszczyna, ul. Sokoła)