×
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S31

 

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Nowy Bieruń – Oświęcim
Termin obowiązywania: Od 11 do 17 czerwca oraz od 3 do 17 lipca
Przyczyna: Przebudowa stacji Oświęcim
Zakres obowiązywania ZKA: Wybrane pociągi do/z Oświęcimia kursujące w godzinach 10 – 16

Organizacja ruchu i przesiadek:

Kierunek Oświęcim Kierunek Nowy Bieruń, Katowice

 

Podróżni o szczególnych potrzebach:
W autobusach istnieje możliwość przewozu podróżnych poruszających się na wózkach oraz wózków dziecięcych. Linia obsługiwana jest przez pojazdy niskopodłogowe.

Przewóz rowerów:
W autobusach przewóz rowerów możliwy wewnątrz pojazdów jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe. Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się na wózku lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd. Podróżny odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu. Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w pojeździe.

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej

Nazwa przystanku Lokalizacja
Nowy Bieruń Plac obok dworca kolejowego (Nowy Bieruń, ul. Ofiar Oświęcimskich)
Oświęcim „Dworzec PKP” bezpośrednio przed budynkiem dworca (Oświęcim, ul. Powstańców Śląskich)