×
Zastępcza komunikacja autobusowa na linii S18

Odcinek na którym zostaje wprowadzone ZKA: Gliwice – Bytom
Termin obowiązywania: 6 marca 2022 r.
Przyczyna: Podnoszenie wiaduktu nad linią kolejową w Zabrzu Biskupicach
Zakres obowiązywania ZKA: Wszystkie pociągi Kolei Śląskich
Organizacja ruchu:

Kierunek Bytom

Kierunek Gliwice

Możliwość przejazdu osób z ograniczoną mobilnością

Istnieje możliwość przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się – linia obsługiwana przez pojazdy niskopodłogowe.

Przewóz rowerów

Przewóz rowerów możliwy wewnątrz pojazdów jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe. Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie niepełnosprawnej lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd. Podróżny odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu. Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w pojeździe.

Nazwa przystanku Lokalizacja
Gliwice Plac autobusowy przy budynku dworca kolejowego

(Gliwice, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego)

Bytom Stanowisko nr 16 dworca autobusowego (Bytom, pl. Wolskiego)