×

Zasady publikacji

 

Serwis Kolei Śląskich częściowo spełnia wymagania zawarte w z ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie umieszczamy dokumenty PDF zgodne ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA, aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią.

W przypadku przekazywania pism, dokumentów oraz treści cyfrowych, które będą publikowane na stronie KŚ prosimy o ich przesyłanie w postaci dostępnego dokumentu PDF.

W przypadku przekazania dokumentu w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu przygotowanego zgodnie z wytycznymi tworzenia dostępnych treści cyfrowych. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie zawartości przez programy asystujące.

Oddajemy w Państwa ręce zbiór zasad jakimi należy się kierować tworząc dostępny dokument w programie WORD lub innych edytorów tekstu.

 

Zasady tworzenia dostępnych dokumentów cyfrowych. Wytyczne dla partnerów Kolei Śląskich