Z uwagi na bezpieczeństwo naszych pracowników w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wszystkie nasze pociągi mają na przodzie pojazdu wydzieloną część bezpieczeństwa – są one oznaczone specjalnymi taśmami. Prosimy o niezajmowanie miejsc w powyższych strefach. 

W miarę możliwości w ramach dbałości o bezpieczeństwo zalecamy też zajmowanie miejsc siedzących w pociągach z zachowaniem odpowiedniego odstępu od innych podróżnych.