×

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna KOLEJ NA BESKIDY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Raciborskiej 58.
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iodo@kolejeslaskie.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w celu udziału w wycieczce KOLEJ NA BESKIDY.
  4) Dane osobowe mogą być ujawniane osobom:

   a) upoważnionym przez administratora
   b) podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
   c) innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa

  5) Przysługuje Pani/Panu prawo:

   a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
   b) usunięcia
   c) ograniczenia przetwarzania
   d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
   e) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie
   f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych

  6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast odmowa podania określonych danych osobowych może skutkować niemożnością udziału w wycieczce.
  7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem klauzula informacyjna RODO.

  * - pole wymagane