Rozpoczęliśmy wymianę terminali mobilnych, w które są wyposażone drużyny konduktorskie.

Nowe urządzenia zawierają aplikację sprzedażową zintegrowaną z aplikacją płatniczą (wszystko w jednym urządzeniu).
Proces wymiany terminali prowadzony jest przede wszystkim po to, by usprawnić płatności kartą i tym samym skrócić czas obsługi pasażerów („stare” terminale płatniczy i sprzedażowo-rewizorski to były dwa odrębne urządzenia, teraz całość obsługi będzie realizowana jedną „maszynką”).

 

Ważne: aplikacja płatnicza przyjmuje płatności wyłącznie kartami bezstykowymi (zbliżeniowymi) oraz płatności zbliżeniowe BLIK-iem. Nie jest możliwe wkładanie karty do terminala.