×

Wojciech Pyka
Wojciech Pyka

Sprawuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych od 9 marca 2020 roku.

Z branżą finansową jest związany od wielu lat. Pracował m.in. w takich firmach jak Hutchinson Poland czy Deloitte Polska. Przed objęciem stanowiska wiceprezesa w Kolejach Śląskich pełnił funkcję głównego księgowego w firmie Lys Fusion Poland, gdzie sprawował nadzór nad pracą całego działu księgowego.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta oraz uprawnienie do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Prywatnie jest pasjonatem piłki nożnej i motoryzacji.